Differentiated Development in the School in Particular Motivation

  • Ágota Szabóné Balogh Szent István University, Hungary
  • Erzsébet Lestyán Szent István University, Hungary
Keywords: differentiated development, IT tools, motivation

Abstract

One of the main tasks of education is the appropriate motivation of students. The authors present their investigations in the field of learning motivation, which are the elements of significant research; they examine how differentiated education affects learning features. They apply pilot and control groups to follow the effect of differentiated development over the years. One can directly apply their research results into educational practice. This present study focuses on motivation, which is one of the constituents of this research sequence. For the development of these areas, the authors looked for tools that can be used when working with 10-14 year old students, which help to motivate them and raise their interest. The authors raise the issue how and in what manner digital tools are suitable for the motivation.

Author Biographies

Ágota Szabóné Balogh, Szent István University, Hungary

Szabóné Balogh, Ágota is an IT teacher, self-awareness and personality development trainer, melioration engineer, and financial expert on economics. She has taught at the university since 2001. She has undertaken research in the area of the cognitive development of differentiated IT opportunities involving computers. She is currently waiting to defend her doctoral thesis.

Erzsébet Lestyán, Szent István University, Hungary
Lestyan, Erzsébet is a teacher, teacher of education, teacher of talent development, self-awareness and personality development trainer. She has taught at the university since 2003. Her research areas are differentiated development, learning and talent development strategies in general schools. She is currently waiting to defend her doctoral thesis.

References

Ainscow M., Special needs in the classroom, Teacher Education Resource Pack,

UNESCO, Paris1993.

Balogh L., Vitális E., A tanulási módszerek fejlesztésének pszichológiája. In: Balogh L.

és Tóth L. (szerk.), Pszichológia a tanárképzésben. KLTE Pedagógiai Pszichológiai Tanszékének kiadványa, Debrecen1996.

Balogh L., Tanulási stratégiák és stílusok a fejlesztés pszichológiai alapjai. Kossuth

Egyetemi Kiadó, Debrecen1995.

Balogh L., Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Budapest: Urbis, 2006.

Báthory Z., Tanulók iskolák különbségek Budapest: Okker, 2000.

Deese J., Deese, E. K., Hogyan tanuljunk?, Panem Kft., Budapest1992.

Falus I. (szerk.), Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1998.

Feuser G., Zum Verhältnis von Sonder- und Integrations padagogik eine Paradigmendiskussion? Előadás (kézirat). Elhangzott: ELTE 2000.

Borbély S.–Csiky E., Földiné Kiss, Á., Miseta Z., Papp G., Perlusz A., Rózsáné Szabó I.,

Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérle-tek tükrében. BGGYTF,

Budapest 1995.

Gawel J. E., Herzberg’s theory of motivation and maslow’s hierarchy of needs. Practical Assessment, Research & Evaluation, 5(11) 1997, Retrieved February 6,

from (2013.03.12.)

Golnhofer E., Nádasi M., A pedagógus tevékenysége a tanulók egyéni munkájának

tervezésében és irányításában, OOK, Veszprém 1980.

Heacox D., Di&erenciálás a tanításban, a tanulásban, Szabad Iskolákért Alapítvány,

Budapest 2006.

Herzberg F., Mausner B., Snyderman B. B., The Motivation to Work (2nd ed.), John

Wiley & Sons, New York 1959.

Kendra Ch., What Is Motivation? <http://psychology.about.com/od/mindex/g/

motivation-defnition.htm> (2013.04.12.)

Koltko-Rivera M. E., Rediscovering the Later Version of Maslow’s Hierarchy of Needs:

Self-Transcendence and Opportunities for Theory, Research, and UniDcation,“Review of General Psychology”, 10(4) 2006, p. 302–317.

Kozéki B., Motiválás és motiváció. A pedagógiai időszerű kérdései hazánkban,

Tankönyvkiadó, Budapest 1975.

Kőrösné Mikis M., Informatika gyermekkorban – Hazai helyzetkép, Oktatáskutató és

Fejlesztő intézet, <http://www.of.hu/tudastar/iskola-informatika/korosnemikis-marta> (2009.06.20)

Lénárd F., A problémamegoldó gondolkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest 1987.

Lestyán E., Motivation and di"erentiated ability development, In: Orosz I., Lipcsei I.,

Közös Horizont., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Szent István

Egyetem Pedagógiai Kar (közös kiadvány), Ungvár 2011, p. 77–84.

Nádasi M., Egységesség és di"erenciáltság a tanítási órán. Korszerűnevelés. Nemzeti

Tankönyvkiadó, Budapest 1986.

Maslow A. H., A theory of human motivation, “Psychological Review”, 1943/50,

p. 370–396.

Maslow A. H., Motivation and Personality (2nd ed.). Harper and Row, New York 1970.

McLeod S. A., Maslow’s Hierarchy of Needs, 2007, Retrieved from <http://www.sim

plypsychology.org/maslow.html> (2013.03.14.)

Papp, G., Tanulásban akadályozott gyermekek integrációja, In: Borbély S.–Csiky E.,

Földiné Kiss, Á., Miseta Z., Papp G., Perlusz A., Rózsáné Szabó I., Fogyatékos

gyermekek integrált nevelése hazai kísérle-tek tükrében. BGGYTF, Budapest

, p. 94–143.

Papp G., A di"erenciálás megközelítésének néhány szempontja, “Fejlesztő Pedagógia”, 2006/6.

Réthy E., Motiváció, tanulás, tanítás. Miért tanulunk jól vagy rosszul? Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest 2003.

Szabóné Balogh Á., (2011): The development of algorithmic thinking with information technology tools, , In: Orosz I., Lipcsei I., Közös Horizont., II. Rákóczi

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Szent István Egyetem Pedagógiai Kar

(közös kiadvány), Ungvár 2011, p. 160–167.

Tóth L., Pszichológia a tanításban, Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen 2000.

Tóth L., Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez, Pedellus

Tankönyvkiadó, Debrecen 2004

Wigfeld A., Eccles J. S., Rodriguez D., The Development of Children’s Motivation in

School Contexts, “Review of Research in Education” Vol. 23 1998, p. 73–118.

Wocken H., Az integratív oktatás alapvető feltételei, In: Csányi Y. (szerk.): Közösen.

Szemelvénygyűjtemény az integratív nevelésről és oktatásról, BGGYTF, Budapest 1996.

Published
2019-04-19
How to Cite
Balogh, Ágota S., & Lestyán, E. (2019). Differentiated Development in the School in Particular Motivation. Multidisciplinary Journal of School Education, 4(2). Retrieved from https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/jpe/article/view/1284