Education Through Nature (and With Nature) as the Source of a Child’s Resilience: The Educational and Healing Context of a Forest

Keywords: resilience, forest, education through nature, functions of forest, social and cultural changes

Abstract

The objective of the article is to present the healing and educational properties of a forest in the context of the digital and consumerist reality of the 21st century and to discuss education for resilience as a specific kind of mental strength, inner power, and ability to cope with obstacles by using one’s own resources and reaching for social support. The research question was formulated as follows: What is the role of education through nature (and with nature) – an important element of which is a forest – in developing and reinforcing resilience in children? The choice of subject is justified by the social and cultural changes, which force a person to face new challenges and expectations. The dynamics of those changes leaves the modern person little time to think about, try to understand, and give meaning to the new conditions of life. Resilience may be a construct that facilitates adaptation to the changing and fragile reality and it may be developed and reinforced through contact with nature, that is, in a forest. In terms of its methodological aspects, the article includes research of a theoretical nature. The author has carried out a synthetic and analytical review of selected books, as well as an analysis of the existing data related to the issue in question. 

References

Bąk, A., Leśny, A., & Palamer-Kabacińska, E. (2014). Przygoda w edukacji, edukacja w przygodzie [Adventure in education, education in adventure]. Wydawnictwo: Pracownia Nauki i Przygody.

Beightol, J., Jevertson, J., Carter, S., Gray, S., & Grass, M. (2012). Adventure education and resilience enhancement. Journal of Experiential Education, 35(2), 307–325.

Block, J. H., & Block, J. (1980). The role of ego-control and ego-resiliency in the organization of behaviour. In W. A. Collins (Ed.), Development of cognition, affect, and social relations: The Minnesota Symposia on Child Psychology (Vol. 13, pp. 39–101). New York–London: Psychology Press.

Błasiak, A., & Dybowska, E. (2021). Wzmacnianie rezyliencji w rodzinie – współczesną potrzebą [Strengthening resilience in the family: A contemporary need]. Roczniki Pedagogiczne, 13(49)(4), 59–72. DOI: http://doi.org/10.18290/rped21134.6

Błasiak, A., & Wilkosz, K. (2020). Wychowanie przez przyrodę – wybrane współczesne aspekty [Education through nature: Selected contemporary aspects]. Horyzonty Wychowania, 19(52), 57–67. DOI: 10.35765/hw.1972

Borucka, A., & Ostaszewski, K. (2008). Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia [Theory of resilience: Key conceptual constructs and chosen issues]. Medycyna Wieku Rozwojowego, 12(2), 587–597.

Brendtro, L. K., & Strother, M. (2007). Back to basics through challenge and adventure. Reclaiming Children and Youth, 16(1), 2–6.

Cichy, D. (2003). Edukacja ekologiczna [Ecological education]. In T. Pilch (Ed.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom I, litera A-F (pp. 910–914). Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Ciszek, M. (2021). Społeczno-kulturowe i ekologiczno-zdrowotne funkcje lasu [Sociocultural and ecological/health functions of the forest]. Studia Ecologiae et Bioethicae, 19(1), 57–69. http://doi.org/1021697/seb.2021.19.1.05

Fuller, R. A., Gaston, K. J., Irvine, K. N., & Keniger, L. E. (2013). What are the benefits of interacting with nature? International Journal of Environmental Research and Public Health, 10(3), 913–935.

Gola, B. (2016). W poszukiwaniu etyki środowiskowej dla teorii wychowania ekologicznego [In search of environmental ethics for the theory of ecological education]. Studia Ecologiae et Bioethicae, 14(1), 55–76.

Gołos, P. (2010). Społeczne znaczenie publicznych funkcji lasu – pożądany dla rekreacji i wypoczynku model drzewostanu i lasu [Social importance of public forest functions – desirable for a recreation model of tree stands and forests]. Leśne Prace Badawcze, 71(2), 149–164. DOI: 10.2478/v10111-010-0011-4

Kaplan, R. & Kaplan, S. (1989). The experience of nature: A psychological perspective. Cambridge University Press.

Komeński, J. A. (1956). Wielka dydaktyka [Great didactics]. Zakład im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN.

Konaszewski, K. (2020). Pedagogika wrażliwa na resilience. Studium teoretyczno-empiryczne [Resilience-sensitive pedagogy: A theoretical/empirical study]. Wydawnictwo Impuls.

Louv, R. (2014). Ostatnie dziecko lasu. Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury [Last child in the woods: Saving our children from nature-deficit disorder]. Grupa Wydawnicza Relacje.

Masten, A. S., Best, K. M., & Garmezy, N. (1990). Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity. Developmental and Psychopathology, 2(4), 425–444.

Michl, W. (2011). Pedagogika przeżyć [Pedagogy of experiences]. Wydawnictwo WAM.

Neil, J. T., & Dias, K. L. (2001). Adventure education and resilience: The double-edged sword. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 1(2), 35–42.

Nitecka-Walerych, A. (2019). Leśne przedszkola – odpowiedź edukacji na potrzeby dzieci [Forest kindergartens: Education’s response to children’s needs]. Pedagogika. Studia i Rozprawy, 28, 229–239. http://dx.doi.org/10.16926/p.2019.28.18

Ogińska-Bulik, N., & Juczyński, Z. (2011). Prężność u dzieci i młodzieży: Charakterystyka i pomiar – polska skala SPP-18 [Resilience in children and adolescents: Characteristics and measurement – Polish scale SPP-18]. Polskie Forum Psychologiczne, 1(16), 7–28.

Palamer-Kabacińska, E., & Leśny, A. (2012). Edukacja przygodą. Outdoor i Adventure Education w Polsce: teoria, przykłady, konteksty [Education as adventure: Outdoor and adventure education in Poland – Theory, examples, and contexts]. Wydawnictwo Pracownia Nauki i Przygody.

Rutter, M. (1985). Resilience in the face of adversity: Protective factors and resistance to psychiatric disorder. The British Journal of Psychiatry, 147(6), 598–611.

Sikorska, I. (2017). Odporność psychiczna w ujęciu psychologii pozytywnej: edukacja i terapia przez przygodę [Resilience in light of positive psychology: Adventure education and adventure therapy]. Psychoterapia, 2(181), 75–86.

Simonienko, K. (2022, March 25). Centrum Terapii Lasem – O mnie [Forest Therapy Centre PL: About me]. Centrum Terapii Lasem. https://www.forest-therapy.pl

Tuszyńska, I. (2006). Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów [Ecological education for teachers and students]. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Uchnast, Z. (1997). Prężność osobowa. Empiryczna typologia i metoda pomiaru [Personal resilience: Empirical typology and method of measurement]. Roczniki Filozoficzne, 45(4), 27–51.

Ulrich, R. S. (1981). Natural versus urban scenes: Some psychophysiological effects. Environment and Behavior, 13(5), 523–556. https://doi.org/10.1177/0013916581135001

Wilson E.O. (1984), Biophilia. The human Bond with other species, Harvard University Press.

Żukowska, Z. (2017). Styl życia a zagrożenia zdrowia jednostki i społeczeństwa w rozwijającej się cywilizacji [Lifestyle and individual and societal health risks in an evolving civilization]. In E. Marynowicz-Hetka (Ed.), Pedagogika społeczna. Debata. Podręcznik akademicki 2 (pp. 534–551). Wydawnictwo PWN.

Published
2022-12-28
How to Cite
Błasiak, A. (2022). Education Through Nature (and With Nature) as the Source of a Child’s Resilience: The Educational and Healing Context of a Forest. Multidisciplinary Journal of School Education, 11(2 (22), 325-339. https://doi.org/10.35765/mjse.2022.1122.16