Axiology and Moral Education for Sustainable Development in the Context of Surveys and Workshops Conducted in a Group of Students of Early and Pre-School Pedagogy in the State Higher Vocational School (PWSZ) in Chelm

  • Jolanta Karbowniczek Jesuit University Ignatianum in Kraków, Faculty of Education
  • Beata Kucharska The State School of Higher Education in Chełm Institute of Humanities Studies Department of Polish Philology
  • Augustyn Okoński The State School of Higher Education in Chełm Institute of Mathematics and Informatics Department of Pedagogy

Abstract

This article aims at examining to what extent Macer’s theory “sustainable development chair” (where cultural education, and the axiology and moral education within it comprises one of four fundamentals of education for sustainable development) is reflected in the capacity of knowledge and skills obtained by pedagogy students PWSZ in Chelm. The starting point for consideration is to present and analyse the questionnaire results carried out by students of the 1st and 3rd year of pedagogy PWSZ in Chelm. These results became the basis for the following workshop activities performed with the drama method application (covering those such as improvisation with the literary text, body movement and voice performance, role play). The authors intended, first of all, to assess students’ integrated order concept understanding (and within this concept: axiology and moral education) implemented with traditional instructional methods, and then innovative (drama and staging ones); secondly, to obtain materials enabling the most effective methods of education for balanced development implementation to be defined. An additive element of conducted activities was the analysis of potential students’ engagement into a new idea implementation.

Key words: sustainable development, eduction towards change, axiology, moral education

Author Biographies

Jolanta Karbowniczek, Jesuit University Ignatianum in Kraków, Faculty of Education
Jolanta Karbowniczek PhD The Ignatianum Professor Head of the Department of the Teaching and Early Child Education. University teacher, an experienced educator for many years. Research interests: early child education, especially curriculum, learning difficulties, the concept of integrated education and teaching English in kindergarten and grades I–III. The author of books and dozens of articles published in journals in Poland and abroad. The author of books, scripts for academic students, hearing and methodological guides for teachers. Developed co-authored three parts of exercises, taking into account the principle of gradation of difficulty for children with impaired hearing analyzer Fri “Learn to truly listen to us”. The editor of the quarterly “Journal of Preschool and Elementary School Education”. Gives lectures, readings and leads panel discussions with teachers in Poland and abroad. Actively participates in the Polish and international scientific conferences. Participates in many research projects, symposia and seminars worldwide. She has supervised theses: undergraduate, graduate and doctoral dissertations.
Beata Kucharska, The State School of Higher Education in Chełm Institute of Humanities Studies Department of Polish Philology
Beata Kucharska PhD, literary scholar, theatrologist, therapist Doctor of Letters and Theatrology, University of Maria Curie Sklodowska in Lublin graduate, art therapist (bibliotherapist, theatre and drama therapist), youth leader and tutor (cooperates with Christians Assiociacion in Chelm, ChTNLearned Society in Chelm, Lechaa Consulting in Lublin etc.). Lecturer at the State School of Higher Education in Chelm. Works as trainer in Catholic University in Lublin (Pedagogical Postgraduate Studies) and Children’s Clinic in Lublin. Research interests: literature and theatre for children and youth, art therapy, drama.
Augustyn Okoński, The State School of Higher Education in Chełm Institute of Mathematics and Informatics Department of Pedagogy
Augustyn Okoński PhD, Doctor of Social Sciences Doctor of Social Sciences, Early Childhood and General Pedagogy graduate. Completed postgraduate studies in: Education Management; Teaching Evaluation; Pedagogical Supervision with Elements of Evaluation; Education Management in the Countries of United Europe; Completed Qualification Educatorial Course; Certified Teacher, Long-time School Director; Teacher Consultant for Improving Educational Management System, Deputy Director and Acting Director of the Voivodship Teacher Training Centre in Chelm. Currently Director of the Department of Education of the City of Chełm, Lecturer at the State School of Higher Education in Chelm. Research interests note: family aggression and violence. Interests – pedagogy, education management.

References

Borys, T. (2006). Edukacja dla zrównoważonego rozwoju [Education for Sustainable Development]. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Brenifer, O. (2013). Dobro i zło. Co to takiego? [Good and Evil. What is that?]. Poznań: Wydawnictwo Zakamarki.

Brenifer, O. (2014). Ja. Co to takiego?[I. What is that?]. Poznań: Wyd. Zakamarki.

Brenifer, O. (2012). Uczucia. Co to takiego? [Feelings. What is that?]. Poznań: Wyd. Zakamarki, 2012.

Brykczyński, M., Głażewska-Dańko, L. (2010). Jedna chwilka uczuć kilka, czyli z uczuciem o uczuciach. [One Moment, a few Feelings, i.e. with a Feeling about Feelings]. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Carley, M., Spapens, P. (2000). Dzielenie się światem – zrównoważony sposób życia i globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych w XXI wieku [Sharing the World: Sustainable Living and Global Equity in the 21st Century]. Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Deleuze, G. (2004). Śmierdzący ser. [Smelly cheese]. Gdańsk: GWP.

Delors, J. (1998). Edukacja, jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku [Learning: the Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commision on Education for the Twenty-first Century]. Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.

Dziubak, E., Saroma-Stępniewska, E. (2012). Draka Ekonieboraka. [Eco-Poor-Soul Trouble]. Poznań: Wydawnictwo Albus.

Główny Urząd Statystyczny Katowice: Urząd Statystyczny w Katowicach (2011). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w Polsce [Indicators of Sustainable Development in Poland]. Katowice. Retrieved from: <http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_wskazniki_zrownowazonego_rozwoju_Polski_us_kat.pdf>

Guzowska, J., Kucharska, B., Paszkiewicz, A., Szumera, A., Jagiełło E., Szymańska, A. (2014). Zrównoważona szkoła dla zrównoważonego świata [Sustainable School for Sustainable World]. Chełm: PWSZ. Retrieved from: <https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/44931> (26.06.2014).

Howaniec, M. (2009). Edukacja ekologiczna w szkołach – ścieżka czy przedmiot [Ecological Education in School – Path or Subject]. Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda.

Instytut na rzecz ekorozwoju (2008). Alternatywna polityka energetyczna do 2030 roku. Raport techniczno – metodologiczny[Energy Alternative Politics untill 2030: Technical and Methodological Report]. Retrieved from: <http://www.ineisd.org.pl/theme/UploadFiles/File/publikacje/broszury/ine_alternatywna_polityka_technika.pdf> (20.05.2015).

Jędrzejewska-Wróbel, R. (2009). Kosmita [Alien]. Warszawa: Wydawnictwo ING Bank Śląski.

Kalinowska, A., Lenart, W. (Eds.). (2007). Wybór wykładów z lat 2004–2007 [Selected Lectures 2004–2007]. Warszawa: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym.

Karbowniczek, J. (2013). Sustainable Development as “the Light at the End of the Tunnel” for Contemporary Ecology. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 27 (1), 13–24.

Karpiński, A. (2007): Europa w perspektywie roku 2050 [Europe in the Perspective of 2050]. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk. Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Warszawa: PAN.

Kasdepke, G. (2006). Kocha, lubi, szanuje, czyli jeszcze o uczuciach [Loves, Likes, Respects … More on Emotions]. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Kassenber, A. (2014). Wyzwania i możliwości dla rozwoju z punktu widzenia globalnych problemów ekologicznych [Challenges and Opportunities for Development from the Perspective of Global Ecological Problems]. Retrieved from: <http://www.pte.pl/pliki/2/11/> (26.06.2014).

Lind, Å. (2008). Piaskowy wilk i ćwiczenia z myślenia [Sand Wolf and Thinking Exercises]. Poznań: Wyd. Zakamarki.

Madonna (2012). Jabłka Pana Peabody [Mr. Peabody’s Apples]. Warszawa: Wyd. Zysk i Spółka.

Mendel, M., Wolnikowska G., Rauckiene A., Krylova O., Alenskiene S., Liepina, I., Vainola M., Piht S., Danilova J., Kaivola T., Nordström H., Lindhe V., Wiborn P., Jutvik G. (2006). Education For Change: A Handbook For Teaching And Learning Sustainable Development. Retrieved from: <http://www.wwf.se/source. php/1232764/english_1.pdf> (20.05.2014).

Mendel, M., Wolnikowska, G., Rauckiene, A., Krylova, O., Alenskiene, S., Liepina I., Vainola, M., Piht, S., Danilova, J., Kaivola, T., Nordström, H., Lindhe, V., Wiborn, P., Jutvik, G. (2006). Edukacja ku zmianie (EduC): podręcznik edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju [Education For Change: A Handbook For Teaching And Learning Sustainable Development]. Retrieved from: (26.06.2014).

Ministerstwo Środowiska (1999). Strategia Zrównoważonego Rozwoju do roku 2025 w Polsce [Sustainable Development Strategy until 2025 in Poland]. Retrieved from: <http://www.access.zgwrp.org.pl/materialy/dokumenty/StrategiaZrownowazonegoRozwojuPolski/index1.html> (26.06.2014).

Prus, W. (2014). O Elku, złamanym skrzydełku i nauce języków [About Elk, His Broken Wing and Learning Languages]. Poznań: Wydawnictwo W drodze.

Rogalski, W. (2004). Edukacja kulturalna – projekt środowiskowy [Cultural Education – Environmental Project]. In: K. Polak, Edukacja kulturalna w szkole [Cultural Education in School]. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Rydz, E., Kowalik, A. (Eds.). (2005). Edukacja a zrównoważony rozwój w jednoczącej się Europie [Education and Sustainable Development in Uniting Europe]. Słupsk: Wydawnictwo PAP.

Stark, U. (2008). Czy umiesz gwizdać Joanno? [Can You Whistle, Johanna?]. Poznań: Wydawnictwo Zakamarki.

Tuszyńska, L. (2006). Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów [Ecological Education for Teachers and Students]. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Wechterowicz, P., Dziubak, E. (2012). W pogoni za życiem [In pursuit of life]. Warszawa: “Ezop”.

Widłak, W. (2011). Samotny Jędruś [Lonely Andrew]. Warszawa: Wydwnictwo Czerwony Konik.

Widłak, W. (2013). Dwa serca anioła [Two Hearts of an Angel]. Warszawa: Wydawnictwo Media Rodzina.

Wójcik, A.M., Gajluś-Lankamer, E. (2015). Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkole wyższej – próba oceny jakości kształcenia na podstawie wybranych wskaźników [Education for Sustainable Development in Higher Education – a Try to Eevaluate the Quality of Instruction on the Basis of Selected Indicators]. Przegląd Naukowo-Metodyczny “Edukacja dla Bezpieczeństwa”, 8 (266), 221–231.

Zarych, E. (2009). Baśnie o szczęściu, nieszczęściu i o tym, co jest najważniejsze w życiu [Fairy Tales about Happiness and Unhappiness – About What is Important in Human’s Life]. Kraków: Wyd. WAM.

Zespół konsultantów ITTI (2014). Ekspertyza dotycząca Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce [Expert Report on Education for Sustainable Development in Poland]. Retrieved from: <http://ww.mos.gov.pl/kategoria/5125_edukacja_dla_zrownowazonego_rozwoju> (z dn. 26.06.2014).

Zubrzycka, E. (2008). Marudek i Pogodek na wakacjach, czyli jak być szczęśliwym [Marudek and Pogodek on Vacation or How to Be Happy.] Gdańsk: GWP.

Zubrzycka, E. (2008). Tajemnica Michasia [The Mystery of Michael]. Gdańsk: GWP.

Published
2017-02-21
How to Cite
Karbowniczek, J., Kucharska, B., & Okoński, A. (2017). Axiology and Moral Education for Sustainable Development in the Context of Surveys and Workshops Conducted in a Group of Students of Early and Pre-School Pedagogy in the State Higher Vocational School (PWSZ) in Chelm. Multidisciplinary Journal of School Education, 9(1). Retrieved from https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/jpe/article/view/727