Ks. Piotr Skarga SJ (1536–1612). Sylwetka Skargi i polskie wady narodowe w Kazaniach sejmowych i innych pismach

  • Stanisław Pyszka Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

Piotr Skarga SJ (1536-1612) and Polish National Vices in the Parliamentary Sermons and Other Writings

Bibliografia

Chrzanowski I (1926), "W sprawie "Kazań sejmowych" Skargi" Kraków Księgarnia Krakowska.

Górnicki Ł (1997), "Droga do zupełnej wolności" Białystok Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego.

Philaleth C (1994), "Apokrisis, abo odpowiedź na książki o synodzie brzeskim 1596, imieniem ludzi starożytnej religii greckiej przez Chrystophora Philaletha (1597)" Wrocław Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Skarga P (2012), "Kazania sejmowe i Wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego (1600)" Warszawa Instytut Wydawniczy PAX.

Skarga P (1982), "Cztery kazania sejmowe" Lublin (1) Krajowa Agencja Wydawnicza.

Skarga P (1610), "Kazania przygodne z innymi drobniejszymi pracami" Kraków Drukarnia A. Piotrkowczyk.

Skarga P (1607), "Próba Zakonu Societatis Jesu" Kraków Drukarnia A. Piotrkowczyk.

Tarnowski S (1886), "Pisarze polityczni XVI wieku. Studja do historyi literatury polskiej" Kraków Vol. II Księgarnia J.K. Żupańskiego i K.J. Heumanna.

Windakiewicz S (1925), "Piotr Skarga" Kraków Krakowska Spółka Wydawnicza.

Opublikowane
2013-06-30
Jak cytować
Pyszka, S. (2013). Ks. Piotr Skarga SJ (1536–1612). Sylwetka Skargi i polskie wady narodowe w Kazaniach sejmowych i innych pismach. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 19(1), 175-192. https://doi.org/10.5281/zenodo.35755
Dział
Informacje