Tom 19, Zeszyt 2 (2013)

Spis treści

Artykuły recenzowane

Carl Humphries
7-31
Piotr Janik
32-44
Barbara Trybulec
45-79

Sprawozdania i referaty

Robert Janusz
80-81
Ileana Chinnici
82-106
George V. Coyne
107-125
Andrey A. Grib
126-139
Jerzy Sadowski
140-144
Wiesław Szuta
145-150
Stanisław Pyszka
151-177
Robert Janusz
178-182