Społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Studium niemal osobiste

  • Stanisław Pyszka Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

Civil Society in Poland. An Almost Personal Study

Bibliografia

Coleman JS (1990), "The Foundations of Social Theory" Cambridge (MA), London Harvard University Press.

Donati PP (2004), "Societa' civile", In Dizionario di Dottrina sociale della Chiesa. Scienze sociali e Magistero. Milano Vita e Pensiero.

Jan Paweł II (1987), "Sollicitudo rei socialis" Rome

Locke J (1992), "Dwa traktaty o rządzie" Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.

Locke J (1823), "Two Treatises of Government (1690)", In The Works of John Locke in Ten Volumes, Vol. 5. London Thomas Tegg.

[URL]

Murawski K (1999), "Państwo i społeczeństwo obywatelskie" Kraków WAM.

Nitecki P (1987), "Biskupi na ziemiach polskich w okresie niewoli narodowej (1772--1918)", Chrześcijanin w Świecie. (160-161), pp. 111-196.

Possenti V (2000), "Katolicka nauka społeczna wobec dziedzictwa Oświecenia" Kraków WAM.

Pyszka S (1995), "Rola Kościoła w trakcie przemian w Polsce", Problemy (Civitas Christiana). (II(3)), pp. 3-28.

Pyszka S (1991), "Zur Rolle der katholischen Kirche beim Wandel in Polen", In Soziales Denken in einer zerrissenen Welt. Anstösse der katholischen Soziallehre in Europa. Freiburg, Basel, Wien Vol. 136, pp. 118-131. Herder.

Sartori G (2007), "Homo videns. Telewizja i postmyślenie" Warszawa Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Opublikowane
2015-12-31
Jak cytować
Pyszka, S. (2015). Społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Studium niemal osobiste. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 21(2), 86-99. https://doi.org/10.5281/zenodo.44504
Dział
Refleksje filozoficzne