Tom 29 Nr 1 (2023)

Oddajemy czytelnikom kolejny numer „Rocznika Filozoficznego Ignatianum”. Prawie w całości poświęcony został on Mikołajowi Zebrzydowskiemu.

Opublikowane: 2023-03-30

Pełny numer

Od Redakcji