Archiwizowanie

Wersja elektroniczna poszczególnych numerów czasopisma "Perspektywy Kultury" przesyłana jest do repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej w Warszawie.