Punktacja

Kwartalnik znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych, ma przyznane 100 punktów.