Standardy etyczne

Wydawnictwo Naukowe Uniwersystetu Ignatianum w Krakowie (WN AIK) oraz Redakcja czasopisma "Perspektywy Kultury" dokładają wszelkich starań, aby wdrażać i aktualizować powszechnie przyjęte standardy wydawnicze oraz stosować dobre praktyki wydawnicze zgodne z polityką Komitetu Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics) – COPE.

Recenzenci są zobowiązani do zadeklarowania braku jakichkolwiek konfliktów interesów.

Autorzy, redaktorzy i recenzenci powinni przestrzegać zasad dobrych praktyk w zakresie etyki publikacji.

Oczekuje się od autorów, że mają świadomość zasad etycznych i stosują dobre praktyki w zakresie etyki publikacji, w szczególności w zakresie:

  • autorstwa i współautorstwa (na przykład unikania ghost or guest authorship), 
  • unikania plagiatu, 
  • manipulacji danymi, 
  • konfliktu interesów, zgodności z zasadami etyki badań.

Autorzy oświadczają, że ich teksty są oryginalne, co będzie badane przez system antyplagiatowy iThenticate.com

Należy także podać (w przypisie dolnym) informacje o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych.

W przypadku podejrzenia łamania zasad etycznych dotyczących niewłaściwego prowadzenia badań lub publikacji, Redakcja czasopisma "Perspektywy Kultury" przeprowadzi postępowanie wyjaśniające. W razie potrzeby Redakcja czasopisma "Perspektywy Kultury" zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z instytucjami autorów, podmiotami finansującymi lub organami regulacyjnymi.

W przypadku podejrzenia lub domniemanego niewłaściwego postępowania zostanie zastosowana procedura wyjaśniająca zgodnie z zasadami COPE. W przypadku odkrycia dowodów na niewłaściwe postępowanie, Redakcja czasopisma "Perspektywy Kultury" podejmie opisane poniżej działania w celu dokonania zmian, które mogą obejmować korektę tekstu lub jego wycofanie.

Procedura antyplagiatowa:

Procedura przeciw manipulowania danymi

Procedura dotycząca autorstwa i współautorstwa