Harmonogram publikacji

Nr 28, 2020/1
Biblia w literaturze ukraińskiej 
numer zamknięty

***

Nr 29, 2020/2
Dziedzictwo romantyzmu 
numer zamknięty

***

Nr 30, 2020/3
Morze Śródziemne – centrum czy peryferie?
numer zamknięty

***

Nr 31, 2020/4
Orient, orientalizm, orientalistyka – recepcja kultury Bliskiego i Dalekiego Wschodu w Polsce na przestrzeni wieków
numer zamknięty

 ***

Nr 32, 2021/1
Jan Paweł II i kultura
numer zamknięty