Archiwum
2012

Vol 7, No 2 (2012): Internet i kultura

W ciągu ostatniego dwudziestolecia Internet i komputer osobisty gruntownie zmieniły sposób życia nas wszystkich. Toteż wiodącym tematem tego numeru uczyniliśmy wpływ nowych mediów na kulturę. Rewolucyjną w powszechnym odczuciu nowość Internetu poddaje realistycznej weryfikacji Magdalena Szpunar. Z badań socjologicznych nad jego strukturą i nad społeczeństwem sieciowym, podzielonym na pokoleniowe grupy "tubylców" (młodzież) i "imigrantów" (starsi) wynika wniosek, że to medium, w którym odbiorca może w każdej chwili stać się nadawcą, wykorzystuje ten potencjał kreatywności tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Na ogół w Internecie powielane są mechanizmy nadawczo-odbiorcze znane z mediów masowych. Doświadczamy przy tym zjawiska konwergencji mediów, które Bogusława Bodzioch-Bryła opisuje na przykładzie internetowej twórczości literackiej - "liberatury". Katarzyna Jarkiewicz stawia problem granic "wirtualizacji" życia religijnego, a Leszek Zinkow ukazuje różne aspekty udostępniania w sieci zasobów muzealnych. Z kolei Maria Nowina-Konopka zastanawia się nad upolitycznieniem Internetu i wirtualizacją polityki, zaś Mirosław Lakomy na przykładzie wydarzeń roku 2011 (m.in. "arabskiej wiosny") dokumentuje realny wpływ, jaki komunikacja przez Internet wywarła na sytuację polityczną w różnych częściach świata.

Łącznikiem między tematem wiodącym numeru a blokiem artykułów i rozpraw są artykuły poświecone teorii (i praktyce) transgresji z psychologicznego (Jerzy Gizella) i filozoficznego (Celina Kisiel-Dorohinicka) punktu widzenia. Wątek konfrontacji współczesności z tradycją pojawia się zaś w rozprawach Stanisława Stabryły, Grzegorza Wnętrzaka i w sylwetce Ignacego Chrzanowskiego, którą - po części na podstawie rodzinnych wspomnień - kreśli Justyna Chłap-Nowakowa. Jak zwykle polecamy Państwu blok recenzji. Specjalnej rekomendacji nie wymaga obszerny wywiad z Rafałem A. Ziemkiewiczem poświęcony jego twórczości literackiej.

Vol 6, No 1 (2012): Sarmacja: rewizje i rekonstrukcje

Dominującemu na różnych piętrach współczesnej kultury dyskursowi nowoczesności zaczyna ostatnio towarzyszyć spontaniczny zwrot w stronę historii. Przybiera on, między innymi, postać popularnych wśród młodzieży bractw rycerskich i ruchów rekonstrukcyjnych. Historia wygnana ze szkół znajduje sobie azyl w świecie zabaw; w odtwarzaniu dawnych strojów, broni, rzemiosł i bitew. Tymczasem humaniści i przedstawiciele nauk społecznych historią bawią się na poważnie. Jednym z tego przykładów może być ożywienie studiów nad kulturą, literaturą oraz myślą polityczną sarmatyzmu. Sarmacki zwrot kulturowy jest więc zjawiskiem wielopłaszczyznowym, co w niniejszym numerze staramy się ukazać i zinterpretować jako swoisty znak czasu. Odbija się on w różnych dziedzinach: od gier RPG, poprzez literaturę popularną, działania oświatowe, teatr, nowe badania z zakresu historii kultury aż po postulowane inspiracje dla polskiej polityki. W dyskusji redakcyjnej i artykułach pod wspólnym nagłówkiem: Sarmacja - rewizje i rekonstrukcje próbujemy opisać te zjawiska, a zarazem zaznaczyć swoją obecność w ich nurcie.

Jednym z pierwszych inspiratorów nowoczesnych badań nad sarmatyzmem był zmarły w roku 2012, prof. dr hab. Tadeusz Ulewicz - nestor krakowskiej polonistyki, jeden z najwybitniejszych badaczy kultury staropolskiej. Przez całe swoje długie życie związany z Krakowem i z Uniwersytetem Jagiellońskim był jego żywą legendą. Z jego licznych prac poświęconych polskiemu średniowieczu i renesansowi wyłania się nie tylko odkrywczy obraz przeszłości, ale również inspirujący model metodologiczny badań nad kulturą. W bieżącym numerze polecamy Państwu subiektywny wizerunek Tadeusza Ulewicza w oczach jego uczniów, naszkicowany piórem Krzysztofa Koehlera.

Bliskie tematem (i klimatem) temu kręgowi tradycji literackiej są też artykuły profesora Stanisława Stabryły na temat Ody II 20 Horacego oraz Jana Owczarka o poezji Mickiewicza we współczesnym nauczaniu szkolnym.

W ramach Spotkań "Perspektyw Kultury", 23 maja 2012 roku gościliśmy w Ignatianum Roberta Tekielego, twórcę i redaktora "brulionu", któremu nasi studenci zadawali pytania o "brulion" i stan współczesny kultury. Odpowiedzi na te pytania i zapis żywej konfrontacji poglądów zawiera wywiad, którego Robert Tekieli udzielił Tomaszowi Tisończykowi. Na szczególne polecenie zasługuje też w niniejszym numerze obfitujący w ważne tematy i pogłębione analizy dział recenzji.


2011

Okładka

Vol 5, No 2 (2011): Kultura i hermeneutyka

PERSPEKTYWY KULTURY NR 5 (2/2011)
Okładka

Vol 4, No 1 (2011): Dostojeństwo uniwersytetu?

PERSPEKTYWY KULTURY NR 4 (1/2011)

2010

Okładka

Vol 3, No 2 (2010): Dusza i ciało

PERSPEKTYWY KULTURY NR 3 (2/2010)
Okładka

Vol 2, No 1 (2010): Supermarket i antykwariat

PERSPEKTYWY KULTURY NR 2 (1/2010)

2009


1 - 24 z 24 elementów