Ogłoszenia

Aktualny numer

Tom 42 Nr 3 (2023): Kultura (w) rzeczywistości hybrydalnej
Perspektywy Kultury

Bieżący numer kwartalnika jest wyjątkowy z co najmniej czterech względów o charakterze organizacyjno-administracyjnym. Po pierwsze, Akademia Ignatianum w Krakowie stała się uniwersytetem i od 1 października 2023 r. jej nowa nazwa to Uniwersytet Ignatianum w Krakowie. Po drugie, redakcja czasopisma, idąc z duchem czasu, koncentruje się na formule online, pozostawiając minimalny nakład wersji papierowej, a pozostając w szerokim, otwartym dostępie za pośrednictwem platformy Open Journal Systems w przestrzeni internetowej. Po trzecie, czasopismo decyzją Ministra Edukacji i Nauki podaną w Komunikacie z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych otrzymało 140 punktów. W końcu, po czwarte, do dyscyplin parametryzowanych w czasopiśmie zostały włączone – obok już funkcjonujących 1) nauk o kulturze i religii, 2) literaturoznawstwa, 3) historii oraz 4) nauk o zarządzaniu i jakości – kolejne, jak 5) etnologia i antropologia kulturowa, 6) filozofia, 7) językoznawstwo, 8) nauki o sztuce, 9) polonistyka, 10) nauki o polityce i administracji, 11) nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz 12) pedagogika.

Opublikowane: 2023-09-30

Pełny numer

Od redakcji

Kultura (w) rzeczywistości hybrydalnej

Varia

Wyświetl wszystkie numery

Perspektywy Kultury to czasopismo naukowe Instytutu Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. Kwartalnik jest poświęcony problemom badawczym, metodologicznym i dydaktycznym kulturoznawstwa. Pismo recenzowane.