Polityka otwartego dostępu

Czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode​).

Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji.