Polityka otwartego dostępu

Czasopismo publikowane jest na zasadach otwartego dostępu (open access), by można było swobodnie korzystać z jego zasobów, przy zachowaniu poszanowania praw autorskich twórców, zatem czytelnicy zobowiązani są do stosowania powszechnych zasad powoływania się na źródło i cytacji, jak w przypadku publikacji w formie wydrukowanej.

Creative Commons License
Wszystkie teksty dostępne są na licencji Creative Commons Attribution 4.0 international (CC BY 4.0).