Historia czasopisma

Kwartalnik „Perspektywy Kultury” jest wydawany od 2009 roku przez Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie (do 2011 Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie). Początkowo czasopismo było półrocznikiem, aby od 2017 roku stać się kwartalnikiem. Pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma w latach 2009-2013 był dr hab. Andrzej Waśko, następnie funkcję redaktora naczelnego objął dr hab. Leszek Zinkow (lata 2013-2016) i dr Paweł Nowakowski (lata 2017-2019). Od 2019 roku redaktorem naczelnym jest dr Łukasz Burkiewicz.