Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Dr Łukasz Burkiewicz (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Zastępca redaktora naczelnego
Dr Bogumił Strączek (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Dr Krzysztof Homa SJ (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Sekretarz
Dr Magdalena Jankosz (Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Członkowie Zespołu Redakcyjnego
Doc. dr Sabire Arik (University of Ankara)
Prof. dr Luca Bernardini (Università degli Studi di Milano)
Dr Ricardo Godinho Bilro (Instituto Universitário de Lisboa)
Prof. dr Alessandro Boccolini (Università degli Studi della Tuscia)
Prof. dr Alberto Castaldini (University of Bucharest)
Prof. dr Nela Filimon Costin (Universitat de Girona)
Dr Nicholas Coureas (Cyprus Research Center)
Prof. dr Pasquale Pazienza (Università degli Studi di Foggia)
Prof. dr Christopher Schabel (University of Cyprus)
Prof. dr Siergiej A. Troicki (Estonian Literary Museum)
Dr M. Antoni J. Üçerler SJ (Boston College)
Dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Dr hab. Monika Stankiewicz Kopeć, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Dr hab. Stanisław Cieślak, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Dr hab. Bogusława Bodzioch Bryła, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Dr Danuta Smołucha (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Skład Rady Naukowej czasopisma „Perspektywy Kultury”
Prof. dr Eva Ambrozova (Newton University, Brno)
Dr Josep Boyra (Escola Universitària Formatic Barcelona)
Prof. dr Caterina De Lucia (Università degli Studi di Foggia)
Dr Jarosław Duraj SJ (Ricci Institute, Macau)
Dr hab. Stanisław Sroka, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
Dr Paweł Nowakowski (Instytut Literatury)
Prof. dr Jakub Gorczyca SJ (Pontificia Università Gregoriana)
Prof. dr Marek Inglot SJ (Pontificia Università Gregoriana)
Doc. dr Petr Mikuláš (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
Prof. dr hab. Henryk Pietras SJ (Pontificia Università Gregoriana)
Dr Joan Sorribes (Escola Universitària Formatic Barcelona)
Prof. dr David Ullrich (Univerzita obrany v Brne)
Dr Zdeněk Vybíral (Husitské Muzeum, Tabor)
Dr hab. Leszek Zinkow, prof. PAN (Polska Akademia Nauk)
Dr Agnieszka Knap Stefaniuk (Akademia Ignatianum w Krakowie)