Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
dr Łukasz Burkiewicz - Akademia Ignatianum w Krakowie 

Zastępca redaktora naczelnego
dr hab. Leszek Zinkow, prof. PAN - Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
dr Paweł Nowakowski - Akademia Ignatianum w Krakowie 

Sekretarz
mgr Magdalena Jankosz - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Członkowie zespołu redakcyjnego
dr Danuta Smołucha (redaktor działu – Przestrzenie cyberkultury) - Akademia Ignatianum w Krakowie 
dr Agnieszka Knap Stefaniuk (redaktor działu – Zarządzanie międzykulturowe) - Akademia Ignatianum w Krakowie 
dr hab. Bogusława Bodzioch Bryła (redaktor tematyczny – e-literatura, nowe media) - Akademia Ignatianum w Krakowie 
dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK (redaktor tematyczny – filozoficzne aspekty kultury) - Akademia Ignatianum w Krakowie 
dr hab. Monika Stankiewicz Kopeć, prof. AIK (redaktor tematyczny – historia kultury i literatury) - Akademia Ignatianum w Krakowie 

Rada Naukowa
dr hab. Eva Ambrozová (Newton College, Brno)
dr Josep Boyra (Escola Universitària Formatic Barcelona)
dr Jarosław Duraj SJ (Ricci Institute, Macau)
prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
prof. dr Jakub Gorczyca SJ (Pontificia Università Gregoriana, Rzym)
prof. dr Marek Inglot SJ (Pontificia Università Gregoriana, Rzym)
doc. Petr Mikuláš PhD (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
prof. dr hab. Henryk Pietras SJ (Pontificia Università Gregoriana, Rzym)
dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)
dr Joan Sorribes (Escola Universitària Formatic Barcelona)
dr hab. Stanisław Sroka, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)
dr M. Antoni J. Üçerler SJ (University of San Francisco)
dr Zdeněk Vybíral (Husitské Muzeum, Tabor)