Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
dr Łukasz Burkiewicz

Zastępca redaktora naczelnego
dr hab. Leszek Zinkow
dr Paweł Nowakowski

Sekretarz
mgr Magdalena Jankosz

Członkowie zespołu redakcyjnego
dr Danuta Smołucha (redaktor działu – Przestrzenie cyberkultury)
dr Agnieszka Knap Stefaniuk (redaktor działu – Zarządzanie międzykulturowe)
dr Bogusława Bodzioch Bryła (redaktor tematyczny – e-literatura, nowe media)
dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK (redaktor tematyczny – filozoficzne aspekty kultury)
dr hab. Monika Stankiewicz Kopeć, prof. AIK (redaktor tematyczny – literatura polska)

Rada Naukowa
dr hab. Eva Ambrozová (Newton College, Brno)
dr Josep Boyra (Escola Universitària Formatic Barcelona)
dr Jarosław Duraj SJ (Ricci Institute, Macau)
prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
prof. dr Jakub Gorczyca SJ (Pontificia Università Gregoriana, Rzym)
prof. dr Marek Inglot SJ (Pontificia Università Gregoriana, Rzym)
doc. Petr Mikuláš PhD (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
prof. dr hab. Henryk Pietras SJ (Pontificia Università Gregoriana, Rzym)
dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)
dr Joan Sorribes (Escola Universitària Formatic Barcelona)
dr hab. Stanisław Sroka, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)
dr M. Antoni J. Üçerler SJ (University of San Francisco)
dr Zdeněk Vybíral (Husitské Muzeum, Tabor)