Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Dr Łukasz Burkiewicz (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Zastępca redaktora naczelnego
Dr Agnieszka Knap Stefaniuk (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Dr Paweł Nowakowski (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Sekretarz
mgr Magdalena Jankosz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Członkowie Zespołu Redakcyjnego
Doc. dr Sabire Arik (University of Ankara)
Prof. dr Luca Bernardini (Università degli Studi di Milano)
Dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Dr Ricardo Godinho Bilro (Instituto Universitário de Lisboa)
Prof. dr Alessandro Boccolini (Università degli Studi della Tuscia)
Dr hab. Bogusława Bodzioch Bryła, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Prof. dr Alberto Castaldini (University of Bucharest)
Dr hab. Stanisław Cieślak, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Prof. dr Nela Filimon Costin (Universitat de Girona)
Dr Nicholas Coureas (Cyprus Research Center)
Prof. dr Pasquale Pazienza (Università degli Studi di Foggia)
Prof. dr Christopher Schabel (University of Cyprus)
Dr Danuta Smołucha (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Dr hab. Monika Stankiewicz Kopeć, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Prof. dr Siergiej A. Troicki (Estonian Literary Museum)
Dr M. Antoni J. Üçerler SJ (Boston College)

Rada Naukowa
Prof. dr Eva Ambrozova (Newton University, Brno)
Dr Josep Boyra (Escola Universitària Formatic Barcelona)
Prof. dr Caterina De Lucia (Università degli Studi di Foggia)
Dr Jarosław Duraj SJ (Ricci Institute, Macau)
Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Prof. dr Jakub Gorczyca SJ (Pontificia Università Gregoriana)
Prof. dr Marek Inglot SJ (Pontificia Università Gregoriana)
Doc. dr Petr Mikuláš (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
Prof. dr hab. Henryk Pietras SJ (Pontificia Università Gregoriana)
Dr Joan Sorribes (Escola Universitària Formatic Barcelona)
Dr hab. Stanisław Sroka, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Prof. dr David Ullrich (Univerzita obrany v Brne)
Dr Zdeněk Vybíral (Husitské Muzeum, Tabor)
Dr hab. Leszek Zinkow, prof. PAN (Polska Akademia Nauk)