Zespół redakcyjny

Redaktorzy

Czasopisma AIK

Leszek Zinkow

Rafał Leśniak

Magdalena Jankosz

dr Łukasz Burkiewicz

Redaktorzy działów

Czasopisma AIK

Rafał Leśniak

Magdalena Jankosz

dr Łukasz Burkiewicz