Kontakt

"Perspektywy Kultury"
ul. Kopernika 30
31‑501 Kraków
tel. 12 3999 662
e‑mail: perspektywykultury@ignatianum.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Łukasz Burkiewicz
dr
Akademia Ignatianum w Krakowie

Wsparcie techniczne

Rafał Leśniak