Kontakt

Redakcja kwartalnika „Perspektywy Kultury”
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
e-mail: perspektywykultury@ignatianum.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

dr Łukasz Burkiewicz
Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny

Wsparcie techniczne

Rafał Leśniak