Opłaty

Opłaty dla Autorów

Zgłoszenie artykułu: 0,00 (PLN)
Autorzy nie są zobowiązani do uiszczenia opłaty za przesłanie artykułu.

Publikacja artykułu: 0,00 (PLN)
Jeśli artykuł zostanie przyjęty do publikacji, nie zostaniesz poproszony o uiszczenie opłaty za publikację artykułu w celu pokrycia kosztów publikacji.