Krzysztof Homa

Zastępca redaktora naczelnego
Krzysztof.homa@ignatianum.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Uniwersytet Rzeszowski 2012), absolwent Fakultetu Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (1984), bakalureat z teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1987) oraz licencjat kanoniczny z Literatury Starochrześcijańskiej na Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie (1991). W latach 1992-1995 wykładał na Fakultecie Filozoficznym TJ w Krakowie oraz w latach 1999-2004 na Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet Katolicki) we Lwowie i Akademii Teologicznej im. św. Teodora Romży w Użgorodzie. W latach 2009-2014 pracował w Atenach w Instytucie Nauk Humanistycznych. Odbył także praktyki w Irlandii i Hiszpanii.

Angażował się we współpracę międzynarodową w ramach Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, współtworząc CKiD Theotokos w Gliwicach oraz Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu. Pracując na Ukrainie, pomagał w odrodzeniu działalności Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Czerniowcach. W latach 2016-2020 był dziekanem Wydziału Zamiejscowego AIK w Mysłowicach.

Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie.

Zainteresowania badawcze dotyczą historii Kościoła w starożytności, szczególnie twórczości Arnobiusza Starszego z Sicca Veneria oraz chrześcijaństwa w Achai do 313 roku. Bada także historię zakonu jezuitów w Grecji i na wschodzie Europy.

***

Bibliografia (wybrana)

ORCID: 000-0002-5410-1259

1) Homa, K.  (2003, 2008). Paweł z Tarsu, w serii: Wielcy Ludzie Kościoła: 104 ss.

2) Homa, K. (1996). Wybrane elementy filozofii Arnobiusza z Sicca. Analiza filologiczno-filozoficzna Adversus nationes ze szczególnym uwzględnieniem księgi drugiej. Roczniki Filozoficzne WFTJ  w Krakowie 1995-1996:  186-249 ss.

3) Homa, K. (2012). Arnobiusz z afrykańskiego Sicca. Episteme: 16/2012, 21-41 ss.

4) Homa, K. (2013). Kultura klasyczna a teologia biblijna. Przypadek św. Pawła. Syn/thesis, Athina 0: ISSN: 2241-6145, 13-39 ss.

5) Homa, K. (2013). Czy Paweł znał misteria eleuzyńskie? Bobolanum 2013/3: 99-117 ss.

6) Homa, K. (2016). Ślady kultury chrześcijańskiej od I do początku IV wieku na terenie rzymskiej prowincji Achai. Co pozostało? Syn/thesis 3/2016: ISBN: 978-83-7673-053-0, 27-85 ss.   

7) Homa, K. (2017). Arnobiusz. Afrykański orator. Kraków: AIK WAM. ISBN: 978-83-7614-330-9, 417 ss.

8) Homa, K. (2019). Arnobiusz. Adversus Nationes. Księgi I-II. Przekład i komentarz. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AIK. ISBN: 978-83-7614-428-3, 221 ss.

 9). Homa, K., Sprutta, J., Pudełko, W., Skulska, K. (2020). Misteria w piątej księdze “Adversus Nationes” Arnobiusza z Sicca. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AIK. ISSN: 978-83-7614-461-0, 9-43 ss.

10) Homa, K., Kopczyński, T., Sprutta, J. (2021). Jezuiccy misjonarze na pograniczach. O. Tadeusz Kuczyński SJ i O. Jan Urban SJ. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AIK. ISBN: 978-83-7614-487-0, 36-171 ss.