Od sprzedawcy pierożków do generalissimusa. Zawrotna kariera Aleksandra Mienszykowa

  • Paweł Krokosz

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony życiu i działalności publicznej Aleksandra Mienszykowa. Człowiek ten, pochodzący z nizin społecznych, dzię­ki przyjaźni z carem Piotrem I zdołał osiągnąć najwyższe stanowiska w administracji państwowej oraz najwyższe rangi dowódcze w rosyj­skiej armii i flocie wojennej. Aleksander Mienszykow należał rów­nież do najbogatszych, tuż po carze, ludzi w Rosji – posiadał ogrom­ne majątki ziemskie i liczne zakłady produkcyjne. Po śmierci Piotra I w 1725 r., bez rezultatu, próbował uchwycić w swoje ręce kierownictwo wszystkich spraw państwowych. W 1727 r. został aresztowany i skaza­ny wraz z rodziną na zesłanie do Bieriozowa na Syberii, gdzie zmarł dwa lata później. Cały zgromadzony przez niego majątek – pienią­dze, klejnoty, pałace i manufaktury – został przejęty na rzecz państwa.

Opublikowane
2020-02-11
Jak cytować
Krokosz, P. (2020). Od sprzedawcy pierożków do generalissimusa. Zawrotna kariera Aleksandra Mienszykowa. Perspektywy Kultury, 24(1), 139-166. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1428