Od Redakcji

Abstrakt

Okładkowy tytuł nowego numeru „Perspektyw Kultury” jest prosty i zara­zem bardzo pojemny, a Autorki i Autorzy udowadniają, że klucz tych trzech słów może odnosić nas do niezwykle interesujących, a nawet nie­kiedy intrygujących obszarów badań.

Biogram autora

Leszek Zinkow, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Jego zainteresowania naukowo‑badawcze obejmują zagadnienia kulturowych studiów porównawczych, zwłaszcza recep­cję dziedzictwa starożytnego Wschodu (głównie Egiptu: narracji histo­ryczno‑mitologicznych, symboliki). Zajmuje się także podróżopisarstwem z destynacją orientalną (edycje tekstów), dziejami muzeów i kolekcjo­nerstwa, ponadto – historią kultury współczesnej, historią oraz praktyką mediów, społeczną historią nauki, problematyką transferów i innowacji kulturowych. W 2016 r. otrzymał na Uniwersytecie Śląskim stopień dok­tora habilitowanego. Członek International Association of Egyptologists (Moguncja), Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności (Kraków). Zastępca redaktora naczelnego „Perspektyw Kultury”, w latach 2013–2016 redak­tor naczelny.

Opublikowane
2021-07-01
Jak cytować
[1]
Zinkow, L. 2021. Od Redakcji. Perspektywy Kultury. 33, 2 (lip. 2021), 5-6. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2021.3302.01.