Ochrona niematerialnego dziedzistwa kulturowego na przykładzie krakowskiej koronki klockowej

Słowa kluczowe: niematerialne dziedzictwo kulturowe, ochrona dziedzictwa kulturowego, koronka klockowa, inicjatywy lokalne, krakowska koronka klockowa

Abstrakt

W pierwszej części artykułu przytaczam definicję ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego na podstawie Konwencji UNESCO z 2003 r. oraz obowiązujących w kraju wytycznych dotyczących ochrony elementów wpi­sanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W drugiej części pokrótce charakteryzuję tradycję krakowskiej koronki klockowej wraz z osobami jej głównych depozytariuszy, zarówno w odniesieniu do historii, jak i chwili oraz praktyki obecnej. W trzeciej części omawiam systematycznie kolejne typy działań, które podejmuje się na rzecz ochrony tradycji i rzemio­sła: zarówno w Domu Kultury Podgórze, dzięki inicjatywom lokalnym podej­mowanym przez niektóre depozytariuszki, jak i w Muzeum Historycznym Krakowa (od 1.03.2020 Muzeum Krakowa).

Biogram autora

Justyna Łukaszewska‑Haberkowa, Akademia Ignatianum w Krakowie

Works in the Institute of Cultu­ral Studies at the Jesuit Univeristy Ignatianum in Krakow. A specialist in classics philology, medieval studies and a translator of works from classi­cal and modern languages. She translated Scivias by Hildegard of Bingen (2011). Her academic interests focus on the reception of the classical and medieval culture, as well as modern Latin literature. She is also interested in the history of the Jesuit Order, especially the roots of the Jesuit educatio­nal system in the PolishLithuanian Commonwealth and the cultural heri­tage. She is a pasionate knitter and bobbin lace maker.

Bibliografia

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2011). Signed in Paris on 17 October 2003. Journal of Laws, 2011, No. 172, item 1018.

Hankus, M. (2018). Koronka. Tradycja – reaktywacja. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Niewęgłowski, A., Poźniak‑Niedzielska, A., & Przyborowska‑Klimczak, A. (2015). Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego. Warszawa: Wol­ter Kluwer.

Połubok, M. (2017). Koronka klockowa – tradycyjne rękodzieło w Krakowie. Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny, 19, 300.

Schreiber, H. (2014a). Konwencja UNESCO z 2003 roku: między prawni­czą pewnością a antropologicznymi wątpliwościami (w 10‑lecie istnienia konwencji 2003‑2013). In B. Fatyga & R. Michalski (eds.), Kultura ludowa. Teorie – praktyki – polityki. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Spo­łecznych, 375–406.

Schreiber, H. (2014b). Niematerialne dziedzictwo kulturowe – brakujące ogniwo w systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Między „terra incognito” a „terra nulla”. In A. Rottermund (ed.), Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe. Materiały pokonferen­cyjne. Warszawa: Polski Komitet do spraw UNESCO, 157–174.

Stolarska, K. (2019). Smartfon w koronce. Oblicza koronki klockowej. Cho­rzów: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Szerauc, O. (2010). Biograhical note. Archiwum Historii Mówionej. Retrieved from: https://relacjebiograficzne.pl/demo/video/140‑olga-szerauc

Sznajder, A. (2018). Kobiece grupy rękodzieła: rola i znaczenie dla hobby­stów, profesjonalistów i badaczy. refleksje z obserwacji uczestniczącej w grupie „Czar Nici”. In A.W. Brzezińska, A. Paprot, & M. Tymochowicz (eds.), Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi. Atlas pol­skich strojów ludowych, vol. 48. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznaw­cze, p. 166.

Węgorek, J. (2017). Koronczarka. Wspomnienie o Oldze Szerauc. Małopolska. Regiony –regionalizmy – małe ojczyzny, 19, 245–247.

Zalasińska, K. (2017). Niematerialne dziedzictwo w systemie ochrony dzie­dzictwa kulturowego w Polsce. In H. Schreiber (ed.), Niematerialne dzie­dzictwo kulturowe: doświadczenia w ochronie krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chin.10‑lecie wejścia w życie Konwencji UNESCO z 2003 roku w perspektywie zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 316–324.

Opublikowane
2021-07-01
Jak cytować
[1]
Łukaszewska‑Haberkowa, J. 2021. Ochrona niematerialnego dziedzistwa kulturowego na przykładzie krakowskiej koronki klockowej. Perspektywy Kultury. 33, 2 (lip. 2021), 191-200. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2021.3302.13.