KSZTAŁTOWANIE SIĘ TURECKIEJ SCENY POLITYCZNEJ W OKRESIE 1938-1950

Abstrakt

Artykuł szczegółowo omawia ukształtowanie tureckiej sceny politycznej w okresie od śmierci Mustafy Kemala do utraty władzy przez rządzącą od 1923 roku Partię Ludowo-Republikańską. Autorka skupia się w szczególności na próbach wprowadzenia ustroju wielopartyjnego oraz przyczynach zmiany władze w Turcji. Artykuł został opracowany na podstawie analizy źródłowej (archiwalnej oraz prasowej) oraz analizy opracowań dotyczących badanej epoki. Z przeprowadzonej kwerendy jednoznacznie wynika, iż głównym powodem utraty władzy przez kemalistów były problemy ekonomiczne państwa, brak sformułowanego programu, który obejmował by interesy chłopów i robotników oraz brak zainteresowaniach ich sytuacją a także utrata autorytetu jakim cieszył się Mustafa Kemal. Te wszystkie czynniki doprowadziły do przegrania wyborów w 1950 roku

Bibliografia

Materiały archiwalne:
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
6/1587 - Departament Polityczny Wydział Wschodni, Raporty polityczne Ambasady w Ankarze 1946
6/1588 - Departament Polityczny Wydział Wschodni 1945-1948, Raporty polityczne Ambasady w Ankarze 1947
6/1590 - Departament Polityczny Wydział Wschodni 1945-1948, Raporty polityczne Ambasady w Ankarze 1948
11/36/561 - Samodzielny Wydział Wschodni w latach 1949-1954, 11/36/562 Turcja. Sytuacja wewnętrzna 1949
11/36/562 - Samodzielny Wydział Wschodni w latach 1949-1954, Turcja. Raporty polityczne plus raport specjalny za 1948 rok
11/36/576 - Samodzielny Wydział Wschodni w latach 1949-1954, 11/36/562 Turcja. Raporty polityczne 1950
11/36/588 - Samodzielny Wydział Wschodni w latach 1949-1954, 11/36/562 Turcja. Raporty i notatki polityczne 1951

Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivi:
Zabıt Ceridesi II/22
Gazety:
„Cumhuriyet”
Opracowania:
Aydemir Ş. S., (2011). İkinci Adam 1938-1950, t. II. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Гасанлы Д., (2008). Ссср–Турция: От Нейтралитета К Холодной Войне (1939–1953), Москва: Центр Пропаганды.
Kili S. (2002). Türk Devrim Tarihi. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
Öztürk K., (2009). Halide, Tutku, Hüzün, İsyan. İstanbul: Timaş Yayınları.
Shaw S. J, Kural Shaw E., (2012). Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Turcji 1808-1975, t. II. Warszawa: Wydawnictwo Dialog.
Weiker W. (1973). Political Tutelage and Democracy in Turkey. The Free Party and its Aftermath, Linden: E.J. Brill.
Artykuły:
Benhür Ç. (2007). 14 Mayıs 1950 Genel Seçimlerinde CHP ve DP'nin Seçim Kampanyalarının Ana Hatları, Edebiyat Derglsi Selçuk Üniversitesi, nr 17, s. 61-75.
Taşpınar Dağcı G. T. (2005) Türk Siyasi Tarihinde Hürriyet Partisi'nin Yeri, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, nr 4(8), s. 15-29.
Opublikowane
2022-05-24
Jak cytować
[1]
Olszowska, K. 2022. KSZTAŁTOWANIE SIĘ TURECKIEJ SCENY POLITYCZNEJ W OKRESIE 1938-1950. Perspektywy Kultury. 36, 1 (maj 2022).