Berlin of the 1930s in the eyes of young Turkish girl

  • Grażyna Zając Instytut Orientalistyki UJ
Słowa kluczowe: Şirin Devrim, ród Kabaağaçlı, Berlin lat 30. XX wieku, autobiografia

Abstrakt

Şirin Devrim (1926-2011), wybitna aktorka teatralna, reżyser i wykładowca sztuki teatralnej na uczelniach w Turcji i USA, odbyła podróż do Niemiec w wieku 10 lat i przebywała tam dwa lata. Podróż do Berlina, nauka we francuskim gimnazjum, międzynarodowe przyjaźnie, rozrywki berlińskiego środowiska dyplomatów, nieraz dziecinne ale zawsze bardzo wyraziste spostrzeżenia na temat Niemców i hitlerowskich Niemiec, to główne elementy tej części autobiografii Şirin, która dotyczy berlińskiego okresu jej życia (1936-1938). W artykule, wychodząc od rozważań na temat roli dzieciństwa i dziecięcych wspomnień w życiu człowieka, dokonuje się opisu wrażeń Şirin z pobytu w Berlinie. Jej wspomnienia z tego okresu, wspomnienia naocznego świadka rosnącej potęgi państwa Hitlera, to cenne źródło wiedzy o Berlinie lat trzydziestych. Życie ludzkie można rozpatrywać jako „drogę”, a przechodzenie kolejnych faz życia – jako „podróż”. W tym sensie możemy powiedzieć, że pobyt Şirin Devrim w Berlinie był dla niej bardzo wartościową podróżą intelektualną. Rozbudził w niej pasję teatralną, a tym samym zaważył na jej całym dalszym życiu. Biografia Şirin Devrim jest doskonałą ilustracją losów arystokratycznych rodów osmańskich, którym w warunkach budowania nowoczesnej Republiki Turcji udało się zachować wysoki status społeczny i włączyć się w prace nad tworzeniem zrębów nowego państwa.

Bibliografia

Binark, N. E. (2000). Şakir Paşa Köşkü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Binark, N. E. (2004). Sadece Anı Değil. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Czermińska, M. (2015). Przestrzenne odniesienia czasowych faz biografii. W: E. Konończuk i E. Sidoruk (red.), Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 11-39.
Devrim, Ş. (1998). Şakir Paşa Ailesi. İstanbul: Doğan Kitap.
Devrim, Ş. (2003). Şirin. İstanbul: Doğan Kitap.
Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi (2001). İstanbul: YKY.
www.adagazetesi.com.tr/cocuklugu-buyukadada-gecen-yazar-halikarnas-balikcisi.html (dostęp: 25.12.2021)
www.dailysabah.com/arts/portrait/aliye-berger-first-modern-engraver-of-turkey (dostęp: 25.12.2021)
www.haberler.com/tiyatro-oyuncusu-sirin-devrim-son-yolculuguna-2588757-haberi/ (dostęp: 25.12.2021)
www.oggusto.com/sanat/sanatci/fureya-koral-kimdir-hayati-ve-eserleri (dostęp: 25.12.2021)
Opublikowane
2022-06-02
Jak cytować
[1]
Zając, G. 2022. Berlin of the 1930s in the eyes of young Turkish girl. Perspektywy Kultury. 36, 1 (cze. 2022).