Generał Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski – Polsce wierny, zapomniany, niezłomny

Abstrakt

Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski (1907–2008) był ofiarnym obrońcą ojczyzny, przez całe swoje żołnierskie życie wiernym rycerskiemu hasłu: „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Generał brygady, dowódca 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, był przedwojennym oficerem Wojska Polskiego, nauczycielem oraz wychowawcą przyszłych obrońców kraju. Bronił ojczyzny w 1939 r. oraz pozostał jej wierny do momentu, kiedy czerwoni „wyzwoliciele” narzucili Polsce nowy ład totalitarny, który odpłacił bohaterowi kilkoma wyrokami śmierci. Po doświadczeniu widzeń w celach śmierci, które przyczyniły się do umocnienia i jeszcze większego zgłębienia wiary, po wyjściu na wolność poświęcił się działalności mającej na celu upamiętnienie czynów zbrojnych oraz głoszeniu kazań, w których przytaczał swoje widzenia, jak również cudowne liczne ocalenia za wstawiennictwem Niepokalanej. Jest autorem wielu publikacji. Do końca swoich dni cieszył się wielkim autorytetem, bezgranicznym zaufaniem i sympatią wśród swoich byłych żołnierzy. Był bez wątpienia jedną z postaci, którym Polska zawdzięcza upragnioną niepodległość i wolność, był też świadkiem historii i męczeństwa narodu polskiego w XX w.

Biogram autora

Jan Wnuk, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ekonomia i stosunki międzynarodowe). Obecnie doktorant w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, gdzie zajmuje się historią Polski oraz historią kościoła w XX w. Jest autorem kilku artykułów naukowych i popularnonaukowych. Propagator tradycji walk narodowowyzwoleńczych na ziemiach polskich w XX w. oraz opiekun miejsc pamięci. Pełni funkcję wiceprezesa zarządu głównego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie; jest członkiem Stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość.

Opublikowane
2022-03-30
Jak cytować
[1]
Wnuk, J. 2022. Generał Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski – Polsce wierny, zapomniany, niezłomny. Perspektywy Kultury. 36, 1 (mar. 2022), 265-290. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2022.3601.17.