Wzorzec dziennikarza według przekazu tygodnika katolickiego „Niedziela”

Słowa kluczowe: dziennikarz, dziennikarstwo, dziennikarz katolicki, tygodnik katolicki „Niedziela”

Abstrakt

W tekście przybliżono wzorzec dziennikarza przedstawiony na łamach tygodnika katolickiego „Niedziela”. Celem prezentacji jest znalezienie odpowiedzi na pytania: W jaki sposób powinien wykonywać on swoją pracę? Czy znajdują się objaśnienia, dzięki którym może dokładniej rozumieć dziennikarskie zadania i właściwie je realizować? Objaśnienia te autor odnalazł w tygodniku „Niedziela”; w znajdujących się tam tekstach opisane są następujące zagadnienia związane z dziennikarstwem: misja, profesjonalizm, rzetelność, otwartość, twórczość, uczciwość, etyczność, odpowiedzialność moralna, wyrażanie miłości do Boga – Prawdy, wartości chrześcijańskie. Do realizacji wskazanego celu posłużyły także znajdujące się w „Niedzieli” teksty opisujące błędne pojmowanie pracy dziennikarskiej i tworzenie złego medialnego przekazu. Dziennikarz nierozumiejący dziennikarskiej służby i odrzucający wartości odznacza się brakiem profesjonalizmu, promuje „gwiazdorski styl dziennikarstwa”, zastępuje służbę komercjalnością, posługuje się fałszywymi informacjami, zaprzestaje dążenia do prawdy i wydobywania dobra.

W opracowaniu wykorzystane zostały metody: opisowa i hermeneutyczna; pozwoliły one na przedstawienie podjętego zagadnienia w świetle zgromadzonych publikacji oraz zinterpretowanie przywoływanych z nich treści. W ten sposób odnaleziono odpowiedzi na pytanie o wzorzec dziennikarza.

Biogram autora

Paweł Maciaszek, Akademia Ignatianum w Krakowie

Ur. w 1965 r. prezbiter archidiecezji częstochowskiej. W KUL uzyskał stopień doktora nauk teologicznych – liturgika (2003), w UKSW – na podstawie cyklu publikacji Media miejscem chrześcijańskiej formacji społeczeństwa – otrzymał stopień doktora habilitowanego – teologia pastoralna (2014). Pracownik badawczo-dydaktyczny Akademii Ignatianum w Krakowie; dyrektor Instytutu Dziennikarstwa (2019–2022) i kierownik Katedry Ewangelizacji Medialnej. Wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym i Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Ostatnie ważniejsze publikacje: (2013). Zbawienie człowieka w świecie kreowanym przez media. Głos pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce. Częstochowa; (2018). Digital Communication in the Service of the Spiritual Life Development and Pastoral Activity of Local Communities of the Church of England. Media i Społeczeństwo, 9, 117– 133; (2020). Description of Culture in the Media as a Search for its True Image. Perspektywy Kultury, 28, nr 1, 101–113; (2021). Radiowe rozważania adwentowe ks. Pawła Ptasznika przykładem wykorzystania medialnego przekazu w dziele ewangelizacji. W: J.W. Adamowski, D. Koźmina, Woźniak-Kasperek (red.), Audycje Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego: treści, konteksty, interpretacje. Na podstawie wybranych nagrań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 175–188.

Bibliografia

BP KEP/ Warszawa – KAI (2018). Abp Depo: dziennikarz pełni misję, za którą ponosi odpowiedzialność. Niedziela, nr 37, 13.

Czajkowska, B. i Maciejewska, D. (2001). Świat, zbawienie i …telewizja. Z biskupem Janem Chrapkiem rozmawiają Barbara Czajkowska i Dorota Maciejewska. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Czuba, K. (1994). Media i władza. Warszawa: Inicjatywa Wydawnicza Ad Astra.

Depo, W. (2021). „Niedziela” żywym świadectwem wiary. Niedziela Częstochowska, nr 16, 4, 7.

Depo, W. (2021). Opatrznościowy dar. Bezpłatny dodatek specjalny „Niedziela”, 4 czerwca, 2.

Drożdż, M. (2016). Etyczność jako wyznacznik profesjonalizmu. W: K. Wolny-Zmorzyński i K. Konarska (red.), Klinika Dziennikarstwa – Credo. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 25–42.

Drożdż, M. (2021). Ks. prof. dr hab. Michał Drożdż dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Niedziela, nr 4, 40–41.

Dudkiewicz, L. (2005). Lidia Dudkiewicz – zastępca redaktora naczelnego „Niedzieli”. Pozyskano z: https://m.niedziela.pl/artykul/37149/nd/Dziennikarz---zawod-ekstremalny (dostęp: 07.03.2022)

Grabowski, J. (2019). Zawód z misją. Niedziela, nr 37, 3.

Grabowski, J. (2021). To jest Radio Maryja, a nie radio Tadeusz. Niedziela, nr 49, 10–13.

Grabowski, J. i Woynarowska, K. (2020). Musimy wyjść z okopów. Niedziela, nr 38, 26–29.

Guzek, D. (2013). Wybrane aspekty rzetelności dziennikarskiej w Polsce i Hiszpanii – perspektywa porównawcza. Rocznik Prasoznawczy, nr 7, 73–83.

Jackowski, P. (2007). Najważniejszy jest człowiek. Z ks. Krzysztofem Ołdakowskim SJ – dziennikarzem telewizyjnym, prezesem Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej „Signis Polska”, rektorem Kolegium Księży Jezuitów „Bobolanum” w Warszawie – rozmawia Piotr Jackowski. Niedziela, nr 3, 11.

(KAI/vatican.va) / Watykan (2020). Franciszek na dzień mediów: potrzebujemy opowiadań dobrych, prawdziwych i pięknych. Pozyskano z: https://www. niedziela.pl/artykul/48882/Franciszek-na-dzien-mediow-potrzebujemy (dostęp: 17.03.2022)

Kania, W. (2020). Dziennikarz nie może być leniwy. Z Joanną Sarwą o pracy dziennikarza radiowego, rzetelności przekazywanych informacji oraz miłości do wykonywanej pracy rozmawia ks. Wojciech Kania. Niedziela sandomierska, nr 25, 6.

Kotas, M. (2007). Zawód – dziennikarz. Pozyskano z: https://m.niedziela.pl/ artykul/48789/nd/Zawod---dziennikarz (dostęp: 15.05.2022).

Krawczyk, D. (2019). Wpływ profesjonalizmu dziennikarskiego na społeczny prestiż profesji. Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne, nr 1, 38–47.

Lepa, A. (2000). Czy w mediach musi być spisek? Niedziela, nr 4, 15. Lepa, A. (2004). Dziennikarz jest nauczycielem. Niedziela, nr 4, 9.

Lepa, A. (2008). Kult banału w mediach? Niedziela, nr 38, 20–21. Lepa, A. (2010). Nowa poprawność w mediach? Niedziela, nr 4, 17–18.

Lewandowska, W. (2010). Dziennikarz nie przeprasza. Z Maciejem Iłowieckim – o władzy mediów, wolnym dziennikarstwie, etyce zawodowej i nowoczesnej cenzurze – rozmawia Wiesława Lewandowska. Niedziela, nr 14, 18–19.

Lewandowska, W. (2010). W ciemnej jaskini mediów. O praźródłach mowy nienawiści z prof. Grzegorzem Łęcickim rozmawia Wiesława Lewandowska. Niedziela, nr 7, 36–37.

Lewek, A. (2010). Kościół a mediokracja w Polsce. Pozyskano z: https://kmt. uksw.edu.pl/kosciol-a-mediokracja-w-polsce-artykul (dostęp: 02.02.2022).

Maniecki, K. (2005). O. Kazimierz Maniecki OSPPE – redaktor naczelny dwumiesięcznika „Jasna Góra”. Pozyskano z: https://m.niedziela.pl/artykul/37149/nd/Dziennikarz---zawod-ekstremalny (dostęp: 07.03.2022).

Migalska, A. (2005). Anna Migalska – dziennikarka telewizyjna, redakcja częstochowska TVP. Pozyskano z: https://m.niedziela.pl/artykul/37149/nd/ Dziennikarz---zawod-ekstremalny (dostęp: 07.03.2022).

Orman, M. (2020a). Więcej dobra i prawdy. Niedziela Częstochowska, nr 21, 3. Orman, M. (2020b). Z Redaktor Naczelną. Niedziela Częstochowska, nr 5, 6. Orman, M. (2021). Przekaziciele prawdy. Niedziela Częstochowska, nr 5, 3.

Pawlina, K. (2020). Dziennikarz – artysta czy rzemieślnik? Niedziela, nr 38, 24–25.

Przewoźnik, A. (2019). Dziennikarzem się jest czy się bywa? Niedziela, nr 37, 12–13.

Rędzioch, W. (2004). Inna informacja. Z okazji święta patrona katolickich mediów – św. Franciszka Salezego Włodzimierz Rędzioch przedstawia trzy katolickie agencje informacyjne. Niedziela, nr 4, 9–10.

Skubiś, I. (2005). Ks. inf. Ireneusz Skubiś – redaktor naczelny „Niedzieli”. Pozyskano z: https://m.niedziela.pl/artykul/37149/nd/Dziennikarz---zawod-ekstremalny (dostęp: 07.03.2022).

Skubiś, I. (2013). Dziennikarz jest po to, żeby ludzie myśleli. Z o. prof. dr. hab. Leonem Dyczewskim OFMConv – kierownikiem Katedry Socjologii Kultury w Instytucie Socjologii KUL – rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś. Niedziela, nr 3, 10–11.

Strużanowski, T. (2022). Media nie dla wybrańców. Niedziela, nr 4, 12–13. Szczygielska, J. (2000). Media dezinformują świadomie. Pozyskano z: https://m.niedziela.pl/artykul/63839/nd/Media-dezinformuja-swiadomie (dostęp: Szkiłądź, H., Bik, S. i in. (1992). Misja. W: Słownik Języka Polskiego, t. 27. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 185.

Sznurkowski, S. (2022). Narzędzia w ręku Boga. Niedziela, nr 4, 24–25. Wąsicka, M. (2013). Idealny model dziennikarstwa w zderzeniu z rzeczywistością. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2, 296–310.

Woynarowska, K. (2005). Dziennikarz – zawód ekstremalny? Pozyskano z: https://m.niedziela.pl/artykul/37149/nd/Dziennikarz---zawod-ekstre- malny (dostęp: 08.05.2022).

Woynarowska, K. (2019), Zawód podwyższonego ryzyka. Niedziela, nr 37, 10–12.

Zeman, B. (2019). Dobre media. Niedziela, nr 37, 16.

Opublikowane
2022-09-29
Jak cytować
[1]
Maciaszek, P. 2022. Wzorzec dziennikarza według przekazu tygodnika katolickiego „Niedziela”. Perspektywy Kultury. 38, 3 (wrz. 2022), 425-442. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2022.3803.26.