Agnieszka Knap-Stefaniuk

agnieszka.knap.stefaniuk@ignatianum.edu.pl

Doktor nauk ekonomicznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Absolwentka studiów BA (dyplom Bachelor of Business Administration with Distinction) i MBA (dyplom Master of Business Administration with Distinction) Thames Valley University, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing, w zakresie Zarządzania Strategicznego (Wyższa Szkoła Zarządzania/Polish Open University). Ukończone Studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie specjalności Pedagogika ogólna (Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi i American Business Academy). Ukończona Szkoła Trenerów (trener biznesu) Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pełniła szereg funkcji administracyjno-zarządczych: była m.in. Kierownikiem Zakładu w Instytucie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Wyższa Szkoła Zarządzania/Polish Open University), Dziekanem Oddziału Małopolskiego Wyższej Szkoły Zarządzania/Polish Open University, Dziekanem Wydziału Zamiejscowego w Krakowie (Akademia Finansów  i Biznesu Vistula w Warszawie). Aktualnie adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji w Akademii Ignatianum  w Krakowie i Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji ds. Dydaktycznych.

Była członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej (Zespół ds. Kierunków Ekonomicznych) oraz Kolegium Rektorskiego i Rady Dydaktyczno-Naukowej Wyższej Szkoły Zarzadzania/Polish Open University. Otrzymała nagrody Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania/Polish Open University: Pracownik Dydaktyczny Roku 2006 i 2007 oraz za osiągnięcia w 2011r. W roku 2021 otrzymała Nagrodę Rektora AIK II stopnia za osiągnięcia naukowe.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się na problematyce współczesnego zarządzania, szczególnie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania międzykulturowego, wielokulturowości i wyzwań związanych z zarządzaniem zróżnicowanymi kulturowo zespołami pracowników. Jest członkiem Komitetów Organizacyjnych i Komitetów Naukowych konferencji międzynarodowych organizowanych w Polsce i zagranicą. Autorka  kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach publikowanych w Polsce i zagranicą. Jest członkiem Rad Naukowych czasopism polskich i zagranicznych, była Redaktorem Działu - Zarządzanie Międzykulturowe w czasopiśmie „Perspektywy Kultury” w Akademii Ignatianum w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego Współczesnego Zarządzania i Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Od wielu już lat prowadzi zajęcia w uczelniach hiszpańskich, włoskich, czeskich i portugalskich. Współpracuje z biznesem jako trener i konsultant. Jest ekspertem w projektach naukowo-badawczych (m.in. ekspert ds. integracji społecznej i komunikacji międzykulturowej, ekspert ds. badań, diagnosta kompetencji społecznych migrantów). Jest także członkiem zespołów eksperckich m.in. Pricewaterhouse Coopers (PwC) w projektach realizowanych na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Bibliografia (wybrana)

  1. Knap-Stefaniuk, A., Karna W. (2016). Wyzwania współczesnego przywództwa [w:] Oleksyn T., B. A. Sypniewska (red.). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne, 273-290. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. ISBN: 978-83-940025-4-1.
  1. Knap-Stefaniuk, A. (2017). Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie międzynarodowym - wybrane zagadnienia, Kwartalnik Naukowy Nowoczesne Systemy Zarządzania, WAT, Tom 12, Wydanie Nr 2 (kwiecień-czerwiec): 95-107.
  2. Knap-Stefaniuk, A. (2019). Stres jako ważny element pracy menedżerów w środowisku międzykulturowym [w:] Sudolska A., Grego-Planer D., Kuś A. (red.), Współczesne zarządzanie. Koncepcje, metody, instrumenty [Tom 3], 127-138. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN: 978-83-231-4078-8.
  1. Knap-Stefaniuk, A., Burkiewicz, Ł. (2020). Management by values in work of international managers. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 149: 47-56.
  1. Knap-Stefaniuk, A. (2020). The Importance of Cultural Intelligence in International Human Resource Management - A Pilot Study [w:] K. Soliman (red.), Education excellence and innovation management: a 2025 Vision to sustain economic development during global challenges. Sevilla, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), pp. 7995-7836. ISBN: 978-0-9998551-4-1;978-0-9998551-4-0.
  1. Knap-Stefaniuk, A. Burkiewicz, Ł. (2020) (red.). Management – Tourism – Culture. Studies and Reflections on Tourism Management. Kraków: Ignatianum University Press. ISBN: 978-83-7614-468-9, 314 ss.
  1. Knap-Stefaniuk, A. (2021). The role and importance of cultural intelligence and its components in a multicultural environment in the opinion of managers from Poland, Spain, Czechia, and Italy, In: Innovation Management and Information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic. Cordoba, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), pp. 3213-3244. ISBN: 978-0-9998551-6-4.
  1. Knap-Stefaniuk, A., Sorribes, J. (2021). Values in managing a contemporary enterprise - the perspective of intercultural management. “Perspektywy Kultury, nr 34, (3/2021): 141-156.
  1. Knap-Stefaniuk, A. (2021). Opinions of European managers on challenges in contemporary cross-cultural management, In: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic. Seville, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), pp. 512-521. ISBN: 978-0-9998551-7-1.
  1. Knap-Stefaniuk, A., Sorribes, J. (2022). Intercultural management as an important element of management in contemporary organisations - challenges for education, Studia Paedagogica Ignatiana, nr 25, (1/2022): 155-173.

***

Zespół redakcyjny