Bogumił Strączek

Zastępca redaktora naczelnego
bogumil.straczek@ignatianum.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Akademia Ignatianum w Krakowie), absolwent studiów magisterskich z filozofii kultury oraz studiów licencjackich z filozofii systematycznej. Studiował amerykanistykę na Wydziale Kulturoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2019 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. W 2013 otrzymał nagrodę Dziekana za najlepszą pracę magisterską.  

Od 2019 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz wykładowca etyki i filozofii dla nauczycieli w Akademii Nauk Stosowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Były kierownik merytoryczny studiów podyplomowych z wychowania do życia w rodzinie oraz wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.

Zainteresowania badawcze: filozofia kultury i religii, etyka, religioznawstwo, antropologia kultury i religii (R. Girard, C. Geertz), fenomenologia religii (G. van der Leuw, G. Widengren, R. Otto, M. Scheler, M. Eliade), etyczny wymiar kultury, relacje między kulturą i polityką.  

Autor monografii Konwersja w kulturze przemocy. Myśla antropologiczno-etyczna René Girarda (Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie), współautor scenariuszy zajęć z bioetyki dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Wydawnictwo Rubikon). Pełnił funkcję redaktora pomocniczego, a następnie redaktora naczelnego międzynarodowego czasopisma filozoficznego „Forum Philosophicum” (100 pkt).  Publikował w punktowanych czasopismach naukowych, m.in. „Human studies”, „Meta: Research In Hermeneutics, Phenomenology, And Practical Philosophy”, „Seminare”, „Hybris”, „Kwartalnik filozoficzny” oraz w pracach zbiorowych. Recenzent w wysoko punktowanych czasopismach, m.in. “Theory, Culture & Society”, „Human Studies”, “Philosohical Journal of Colnflict and Violence”. Członek komitetów organizacyjnych wielu konferencji naukowych.

Od wielu lat współpracuje z placówkami oświatowymi, instytucjami szkoleniowymi i naukowo-badawczymi. Aktualnie wicedyrektor Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji oraz kierownik Regionalnego Ośrodka Szkoleniowo-Podyplomowego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Z ramienia KIRE brał udział w projektach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych „TAB Rwanda" oraz „Edukacja globalna”. Koordynował prace zespołów w licznych projektach szkoleniowych i edukacyjno-badawczych finansowanych ze środków ministerialnych RP, Unii Europejskiej, Norway Grants, Swiss Contribution. 

***

Bibliografia

Strączek, B. (2014a). René Girard’s Concept Of Mimetic Desire, Scapegoat Mechanism And Biblical Demistification. Seminare, 2014 t. 35, nr 4, 47-56.

Strączek, B (2014b). Kim jest człowiek? Girard i Patoˇcka o podnoszeniu się z upadku. IDEA - Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, nr 26, 191-203

Strączek, B. (2014c). Filozoficzno-religijne założenia i kulturotwórcze aspiracje historii religii Mircei Eliadego. HYBRIS, nr 27, 39-57.

Strączek, B. (2014d). Chciwość jako forma pragnienia mimetycznego w ujęciu René Girarda. W: W. Zuziak, J. Mysona-Byrska (red.), Chciwość w życiu publicznym. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 309-322.

Strączek, B. (2015). Podstawowe pojęcia i filozoficzne inspiracje antropologii René Girarda. Kwartalnik Filozoficzny, t. XLIII, z. 4, 83-102.

Strączek, B. (2016). ‘Ludzki mózg jest potężną imitującą maszyną'. Teoria mimetyczna a badania nad naturą imitacji w naukach kognitywnych. Seminare, t. 37, nr 3, 47-60.

Strączek, B. (2019). Konwersja w kulturze przemocy. Myśl antropologiczno-etyczna René Girarda. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.

Strączek, B. (2022). Desire and its Mirror Effects. Meta: Research In Hermeneutics, Phenomenology, And Practical Philosophy, nr 1.

Dyduch, E., Strączek, B. (2014). Pedeutologiczne i deontologiczne idee Marii Grzegorzewskiej. W: E. Dyduch, A. Mikrut, J. Zielińska (red.), Idee Marii Grzegorzewskiej jako inspiracje rozwoju współczesnej pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 121-130.

Rokicka, M., Strączek, B. (2016). Bioetyka. Scenariusze zajęć i prezentacje multimedialne. Dla nauczycieli biologii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, wychowawców i katechetów. Kraków: Rubikon.