Vol 27, No 4 (2019): Rozprawianie o tożsamości

2020-02-12

Spis treści numeru:

Łukasz Burkiewicz, Od redakcji

Łukasz Burkiewicz, From the Editors

Rozprawianie o tożsamości / Talking about identity

Agata Płazińska, Piotr Duchliński, The metaphysical and culturemaking character of the victim on the example of the life and death of E. Stein and S. Weil

Mariusz Szram, Ojcowie Kościoła o tożsamości teologii

Ewelina Kurowicka-Roman, Christian Identity of Teacher of Early Education in Contemporary World

Kamil Roman, Shaping the national identity of the youth in the polish scouting association (ZHP)

Cross Cultural Management / Zarządzanie międzykulturowe

Michał Szkoła, Silesian Theological Seminary and Częstochowa Theological Seminary in Krakow - the heritage of the interwar period. A study of the history of organization management

Ewa Kopeć, Artur Wolanin, Significance of Strategic Alliances; the Case of Airline Alliances

Nasri Messarra, Anne Mione, Negative WoM and its Transmission on OSN: the Determining Role of the Seeding Population

Duchowe dziedzictwo Europy / European Spiritual Heritage

Krzysztof Koehler, Old Polish writers and freedom of expression. Reconnaissance

Przestrzenie cyberkultury / Areas of Cyberculture

Danuta Smołucha, Eyetracking in cultural research

Varia

Małgorzata Rygielska, Dono del sangue. The Research by Fabio Dei on the Cultural Conditions of Blood Donation in Italy

Barbara Geneja-Pietrzak, The cult of spruce in the culture of Podhale shepherds

Małgorzata Lebda, Seeing as action. On ways of interpreting visual materials on the example of photography

Sprawozdania / Reports

Łukasz Burkiewicz, Sprawozdanie z konferencji „Rola cmentarzy w kulturze” (Lublin, X 2019)