Tematy numerów w roku 2020

2020-05-12

Nr 28, 2020/1
Biblia w literaturze ukraińskiej
numer zamknięty

***

Nr 29, 2020/2
Dziedzictwo romantyzmu
numer zamknięty

***

Nr 30, 2020/3
Morze Śródziemne – centrum czy peryferie?
(termin nadsyłania tekstów: 30.07.2020)

Studia nad regionem śródziemnomorskim w Polsce są prowadzone od dawna. Posiadamy dużą tradycję badań archeologicznych, kulturowych, literaturoznawczych, historycznych i politycznych dotyczących regionów, państw i kultur basenu Morza Śródziemnego. Również „Perspektywy Kultury” nierzadko goszczą na swoich łamach teksty związane z historią i kulturą szeroko pojętego mediterraneum. W związku z tym niesłabnącym zainteresowaniem numer 30 naszego kwartalnika został otwarty niemal w całości na to zagadnienie, które przez redakcję zostało doprecyzowane w formie: Morze Śródziemne – centrum świata czy peryferie?

To wyżej postawione pytanie o rolę Morza Śródziemnego na przestrzeni wieków nie ma w istocie swojej kontekstu geograficznego, ale historycznokulturowy. Morze Śródziemne to spuścizna kulturowa antyku, dla starożytnych Mare Nostrum, która sprawia że obszar ten był i jest centrum świata z punktu widzenia naszej tradycji. To także dziedzictwo historyczne, które powstało w wyniku ukształtowania się państw i regionów po rozpadzie jedności imperium rzymskiego. To w końcu świat trzech wielkich religii. Czy jednak wraz z odkryciami geograficznymi epoki nowożytnej Morze Śródziemne nie stało się peryferiami tamtego i dzisiejszego (?) świata? Czy współczesne osiągnięcia kulturowe oraz idee kształtujące się w basenie Morza Śródziemnego oddziałują w podobny sposób jak w antyku i średniowieczu? Czy we współczesnej kulturze, sztuce i literaturze zarówno państw śródziemnomorskich, jak i tych położonych dalej, występują odwołania do dziedzictwa kultur i państw śródziemnomorskich oraz wszelakich innych motywów (m.in. geograficzno-przyrodniczych) związanych z Morzem Śródziemnym? Czy jest to utrzymujący się nadal trend, czy zanikająca moda?

Ponadto w dziale Varia zostaną zaprezentowane teksty, które niekoniecznie dotyczą tematu przewodniego (Morze Śródziemne – centrum świata czy peryferie?), ale również są związane tematycznie z basenem śródziemnomorskim.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

***

Nr 31, 2020/4
Orient. Wczoraj i dziś
(termin nadsyłania tekstów: 31.10.2020)

Zainteresowanie szeroko pojętym Orientem (orientalizmem) nie słabnie od lat, zarówno w wymiarze popularnym, jak i naukowym. Wątki orientalne w kulturze i literaturze polskiej, jak i w szerszej perspektywie (w kulturze zachodniej), są obecne od dłuższego czasu. Podjęty temat przewodni Orient. Wczoraj i dziś w numerze 31 naszego kwartalnika pozwoli na aktualizację (odświeżenie) spojrzenia na problematykę dyskutowaną już od dawna, ale również – na co liczymy – przyniesie zagadnienia, które dotychczas nie były poruszane.

Zakres chronologiczny tematu, w kontekście długiej tradycji, jest szeroki, dzięki czemu do dyskusji – taką mamy nadzieję – uda się zaprosić zarówno archeologów, historyków, kulturoznawców, jak i orientalistów, literaturoznawców, filologów i innych badaczy, którym bliski jest temat Orientu, w szczególności zaś recepcji kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu, inspiracji, symboli i innych form przekazów motywów orientalnych w Polsce (jak również w kulturze zachodniej).

Zapraszamy do dyskusji nad wątkami w literaturze, sztuce, filozofii, architekturze, modzie, życiu społeczno-kulturowym oraz w innych szeroko pojętych aspektach kulturowohistorycznych recepcji kultur orientalnych w Polsce na przestrzeni wieków.

Nadsyłane artykuły, mające charakter rozważań teoretycznych lub będące studiami wybranego przypadku, mogą poruszać zagadnienia związane z tematem przewodnim. Ponadto w dziale Varia zostaną zaprezentowane teksty, które niekoniecznie dotyczą tematu przewodniego (Orient. Wczoraj i dziś), ale którym tematyka Orientu jest bliska.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!