Tematy numerów w roku 2021

2020-05-12

Nr 32, 2021/1
Chrześcijaństwo jako źródło kultury
numer zamknięty

***

Nr 33, 2021/2
Literatura i media
numer zamknięty

***

Nr 34, 2021/3
Kobieta w kulturze
call for papers do 34 numeru „Perspektyw Kultury” (3/2021)

Męskie i żeńskie dyskursy w kulturach: Europa

Relacje zachodzące między mężczyzną a kobietą mają swoje odzwierciedlenie w wielu dziełach sztuki, dziełach literackich i opisach filozoficznych. Znamy je od czasów antycznych. Współczesność dała nam jednak możliwość badania tego zjawiska na poziomach analiz naukowych samych relacji, a nie tylko dokonywania interpretacji dzieł wytworzonych przez pisarzy czy artystów. Kultura nowoczesna podejmowała i nadal – w bardzo intensywny sposób – podejmuje się badania tych relacji. Dlatego też – bazując na literaturze faktu, historii i antropologii kulturowej – chcemy zachęcić do podjęcia tego tematu. Badania fenomenu proponujemy nakierować na kulturę europejską. Mamy przy tym nadzieję, że tak podjęty temat może się stać – w przyszłości – przyczynkiem do dalszych badań w tym zakresie także w innych obszarach kulturowych.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 30 września 2021 r.

 

Orient w oczach podróżników. Kulturowe aspekty podróży na Wschód na przestrzeni wieków
call for papers do 35 numeru „Perspektyw Kultury” (4/2021)

Dalekie i egzotyczne podróże od wieków fascynowały ludzi, również tych żyjących w starożytności, średniowieczu oraz w epoce nowożytnej, a których wyobrażenie o otaczającym świecie było zgoła inne niż obecnie. Od zawsze żyłka podróżnicza, chęć poznawania i odkrywania nowych przestrzeni i społeczności była niezwykle ważnym czynnikiem wymiany myśli, idei i kultury. Podróżny w czasie swojej wędrówki wciąż porównywał strukturę cywilizacyjną lub krąg kulturowy, z którego pochodził, do struktury, w której w danym momencie się znalazł. Przedmiotem takiego porównania były materialne warunki życia w podróży, sposób jej przeżywania, percepcji i refleksja podróżnego, w końcu sam pobyt w „innym” otoczeniu. W tej perspektywie podróżnictwa szczególne miejsce zajmował Orient, który od zawsze przynosił wiele skojarzeń i zestawień, był symbolem zachęcającym do podążania w tamtym kierunku, czy też spoglądania tam z nadzieją.

Kolejny numer 35 (4/2021) naszego kwartalnika został otwarty w całości na to właśnie zagadnienie. Zamieszczone w nim teksty poruszać będą kwestie nie tylko odwołujące się do kulturowych aspektów podróży na Wschód na przestrzeni wieków, ale również wiele innych związanych z tym tematów. Będą opowiadać o roli podróżujących dla tworzenia kultury i dla wieloaspektowych relacji międzykulturowych. W końcu w tym tomie kwartalnika również znajdą się teksty związane ze wzajemnym poznawaniem i odkrywaniem się Zachodu ze Wschodem, przedstawicieli cywilizacji łacińskiej z Azją czy wreszcie chrześcijaństwa europejskiego ze wschodnimi kulturami.

Ponadto w dziale Varia zostaną zaprezentowane teksty, które niekoniecznie dotyczą tematu przewodniego (Orient w oczach podróżników. Kulturowe aspekty podróży na Wschód na przestrzeni wieków), ale również będą związane tematycznie z zagadnieniami dotyczącymi takich dyscyplin, jak nauki o kulturze i religii, historia, literaturoznawstwo, filozofia oraz zarządzanie kulturą.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 30 września 2021 r.

***

Zapraszamy do publikowania na łamach czasopisma naukowego „Perspektywy Kultury”/ „Per-spectives on Culture”. Parametr czasopisma – 40 punktów. Szczegółowe instrukcje na stronie czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk