Tematy numerów w roku 2022

2020-12-10

Imperium Osmańskie i Turcja – dzieje, literatura i kultura. Numer rocznicowy z okazji 100-lecia zniesienia sułtanatu i ustanowienia Republiki Tureckiej
call for papers do 36 numeru „Perspektyw Kultury” (1/2022)

29 października 1923 roku Mustafa Kemal, zwany później Atatürkiem, zadeklarował utworzenie Republiki Turcji. Rok wcześniej został zniesiony sułtanat. W ten sposób Turcja jako państwo zaistniało dopiero w XX wieku, ale zostało wykreowane z kulturowej osmańskiej rzeczywistości i tradycji, która funkcjonowała w basenie śródziemnomorskim przez 700 lat. Pomimo że współcześni mieszkańcy Turcji mają swoje korzenie w koczowniczych plemionach tureckich z centralnej Azji, a języki tureckie są dziś rozpowszechnione po Uzbekistan i Kazachstan, sam naród turecki został ukształtowany w wyniku wzajemnej infiltracji dwóch cywilizacji – śródziemnomorskiej Europy i bliskowschodniego muzułmańskiego Orientu. Czy zatem możemy zadać dzisiaj pytanie, czy historyczne imperium osmańskie i dzisiejsza Turcja to dwa różne cywilizacyjnie światy (Jerzy S. Łątka)? To jedno z wielu pytań, które może się pojawić w trakcie dyskusji nad tematem przewodnim. Redakcja „Perspektyw Kultury” zaprasza badaczy historii o kultury Turcji do nadsyłania różnorodnych tekstów związanych z rocznicowym zagadnieniem, licząc również na teksty dotykające zagadnień mało znanych, jak na przykład działalność Osmanów na Oceanie Indyjskim w XVI wieku.

Ponadto w dziale Varia zostaną zaprezentowane teksty, które niekoniecznie dotyczą tematu przewodniego (Dziedzictwo Osmanów. Studia z kultury, literatury i dziejów Turcji od XIII stulecia po czasy współczesne), ale również będą związane tematycznie z zagadnieniami dotyczącymi takich dyscyplin, jak nauki o kulturze i religii, historia, literaturoznawstwo, filozofia oraz zarządzanie kulturą.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 31 grudnia 2021 r.

 

Starożytny Bliski Wschód i jego recepcja w kulturze współczesnej
call for papers do 37 numeru „Perspektyw Kultury” (2/2022)

Kwestie obecności dziedzictwa antyku w rozmaitych aspektach współczesnej kultury zazwyczaj – nawet niejako „instynktownie” – rozumiane są jako recepcja spuścizny klasycznej; greckiej i rzymskiej. Jeżeli jednak sięgamy głębiej do bogactw dorobku cywilizacji starożytnych, dostrzec musimy, że nierzadko marginalnie traktowane w naukowych dociekaniach historycznokulturowych są wielkie kultury starożytnego Bliskiego Wschodu; Egiptu, Lewantu, częściowo Azji Mniejszej, Mezopotamii, a włączyć tu przecież można także szeroko rozumiane dziedzictwo biblijne. Tę obecność, swoisty „revival”, w różnych, niekiedy bardzo zaskakujących aspektach, wątkach, motywach i transferach uniwersum współczesnej kultury (jako współczesność proponujemy rozumieć XX i XXI wiek) – zarówno popularnej, jak wysokiej – dostrzec możemy w literaturze (również piśmiennictwie podróżniczym), sztukach wizualnych (malarstwo, fotografia, film, teatr), architekturze, modzie, muzyce (sic!) – aż po współczesną symbolikę, ezoterykę czy tak zwane gadżety popkultury; komiksy, gry komputerowe, smartfonowe aplikacje itd.

Przyjmujemy teksty w języku polskim oraz językach konferencyjnych (preferowany język angielski). Nadsyłane artykuły, mające charakter rozważań teoretycznych lub będące studiami wybranego przypadku, winny poruszać zagadnienia związane z tematem tytułowym.

Ponadto do działu Varia zostaną włączone teksty, które niekoniecznie dotyczą problemu przewodniego, ale wpisują się w profil pisma (studia z zakresu nauk o kulturze i religii, historii, literaturoznawstwa, zarządzania i filozofii).

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 31 marca 2022 r.

 

Międzykulturowość w biznesie. Wyzwania współczesnego rynku pracy: perspektywa europejska
call for papers do 38 numeru „Perspektyw Kultury” (3/2022)

Kompetencje międzykulturowe. Różnice kulturowe w pracy – jak się zachować? Umiejętność pracy w środowisku międzykulturowym. Wielonarodowościowa korporacja. Tygiel kulturowy. To tylko niektóre ze sloganów, które towarzyszą współczesnemu otoczeniu gospodarczemu. Zasadniczo w tym względzie Polska podąża za trendami występującymi na całym świecie. Z polskiego punktu widzenia międzykulturowe środowisko pracy to przede wszystkim sektor nowoczesnych usług biznesowych (SSC, BPO, ITO, R&D), który stanowi jeden z najważniejszych i najdynamiczniej rozwijających się elementów naszej rodzimej gospodarki. W 2008 roku zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce wynosiło 50 tysięcy osób. Dwanaście lat później, na koniec I kwartału 2020 roku w sektorze zatrudnionych było już 338 000 osób w ponad 1500 centrach, co stanowi 5,2% zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Co ciekawe, według najnowszych szacunków Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) sektor ten odpowiada za 3,0-3,5% PKB Polski.

Jakich kompetencji oczekują pracodawcy od kandydatów do pracy w środowisku międzykulturowym? Czy kompetencje językowe są nadal najważniejszym elementem determinującym wartość pracownika w biznesie międzynarodowym? W jaki sposób uczelnie powinny kształtować przyszłych kandydatów do pracy w różnym otoczeniu kulturowym? W końcu, które różnice kulturowe stanowią największe wyzwanie: narodowościowe, kulturowe czy religijne? To tylko niektóre z pytań zachęcających do dyskusji nad tematem przewodnim.

Przyjmujemy teksty w języku polskim oraz językach konferencyjnych (preferowany język angielski). Nadsyłane artykuły, mające charakter rozważań teoretycznych lub będące studiami wybranego przypadku, winny poruszać zagadnienia związane z tematem tytułowym.

Ponadto do działu Varia zostaną włączone teksty, które niekoniecznie dotyczą problemu przewodniego, ale wpisują się w profil pisma (studia z zakresu nauk o kulturze i religii, historii, literaturoznawstwa, zarządzania i filozofii).

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2022 r.

 

Cypr – mozaika kulturowa. Wyspa Afrodyty i jej (wielo)kultura
call for papers do 39 numeru „Perspektyw Kultury” (4/2022) 31 października 2022 r.

Cypr jest niezwykłym miejscem na mapie Europy, jak powiadał ks. Józef Drohojowski: „Cyprus z greckiego oznacza piękność”. W tym kontekście numer 39 (4/2022) kwartalnika „Perspektywy Kultury” został poświęcony zagadnieniu kultury cypryjskiej. Temat ten odnosi się do Cypru jako całości, bez uwzględnienia podziałów, pozostaje przedmiotem dyskusji i nie jest problemem jednorodnym. Kultura cypryjska była i jest kształtowana przez szereg uwarunkowań wynikających ze specyficznego doświadczenia historycznego tego kraju, w tym przez wieloaspektowy spór o tożsamość wyspy, którego geneza jest głęboko wpisana w historię regionu. Tradycja cypryjska to swoista mieszanka, oparta na tradycji greckiej, łacińskiej i tureckiej, która przyniosła specyficzną kulturę, przesiąkniętą licznymi korelacjami do dziedzictwa poszczególnych nacji, infiltrujących się wzajemnie. Ten brak jednorodności, połączenie elementów kultury europejskiej z orientalną oraz dwie dominujące na wyspie religie (prawosławie oraz islam) sprawiają wrażenie przebywania na pograniczu nie tylko różnych kultur, ale nawet cywilizacji. Na Cyprze wzajemnie infiltrujące się kultury stworzyły swoistą tradycję, przesiąkniętą różnorodnością.

Redakcja „Perspektyw Kultury” zaprasza do przesyłania tekstów związanych z tematem przewodnim kwartalnika. Ponadto w dziale Varia zostaną zaprezentowane teksty, które niekoniecznie dotyczą tematu przewodniego (Cypr – mozaika kulturowa. Wyspa Afrodyty i jej (wielo)kultura), ale również będą związane tematycznie z zagadnieniami dotyczącymi takich dyscyplin, jak nauki o kulturze i religii, historia, literaturoznawstwo, filozofia oraz zarządzanie kulturą.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów!

Termin nadsyłania tekstów: 30 września 2022 r.

***

Zapraszamy do publikowania na łamach czasopisma naukowego „Perspektywy Kultury/ Perspectives on Culture”. Parametr czasopisma – 40 punktów. Szczegółowe instrukcje na stronie czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk