Zbiór opowiadań Marii Dąbrowskiej Dzieci Ojczyzny z 1918 r. oraz jego odbicie w powieści Noce i dnie, wydanej w latach 1932-1934

Abstrakt

Cały zbiór opowiadań z roku 1918, a szczególnie ostatnie opowiada­nie My, polskie dzieci!, opisujące strajk szkolny w Kaliszu w 1905 r., jest początkiem wielkiej refleksji Dąbrowskiej na temat tego, czym ma być przyszła niepodległość w Polsce. Dlatego rok 1905 jest ważnym ele­mentem jej twórczości, a opis strajku szkolnego w Kaliszu istnieje aż w trzech wersjach. W momencie zaś, kiedy niepodległość polityczna staje się rzeczywistością, pisarka podejmuje żmudną pracę napisania wielkiej powieści Noce i dnie nie tylko w celu przedstawienia rodowo­du niepodległościowego z 1918 r., jak to zrobiła w zbiorze wydanym tego samego roku, ale też aby pogłębić społeczne pojęcie o niepodle­głości. Powieść ma przeobrazić czytelnika z biernego odbiorcy poli­tycznej niepodległości w świadomego i aktywnego uczestnika biorące­go udział w osobistej i społecznej niepodległości.

Biogram autora

Wilhelm Coindre, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

Wilhelm Coindre – Born on 6 December 1971 in Bourges, France. Literary historian, French, Italian and Polish studies scholar, teacher. Graduate from the University of Poitiers (interdisciplinary Master’s Degree in History and Literature in pre-war Italian silent film), and the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Polish Studies (comparative Master’s thesis on dual grammatical number in adjecti­ves in Old Church Slavonic in comparison with the contemporary Po­lish language based on the 11th-century Codex Suprasliensis). He con­ducts research on the borderline of history, literature and the history of ideas. He is working on a comparative doctoral dissertation in the field of Polish, French and Italian twentieth century.

Bibliografia

Dąbrowska, M. (1964). Pisma rozproszone, ed. E. Korzeniewska. Kraków: Wy¬dawnictwo Literackie.

Dąbrowska, M. (1968). Noce i dnie, wydanie XVI w 5 tomach. Warszawa: Czytelnik.

Dąbrowska, M. (2013). Noce i dnie, ed. E. Głębicka, vol. 1-3. Warszawa: IBL.

Dąbrowska, M. (2014). Dzieci ojczyzny. Poznań: Zysk i S-ka.

Głębicka, E. (2015). Dąbrowska (nie)znana. Szkice. Warszawa: Trzecia strona.

Opublikowane
2020-02-11
Jak cytować
Coindre, W. (2020). Zbiór opowiadań Marii Dąbrowskiej Dzieci Ojczyzny z 1918 r. oraz jego odbicie w powieści Noce i dnie, wydanej w latach 1932-1934. Perspektywy Kultury, 24(1), 23-38. https://doi.org/10.35765/pk.2019.2401.04
Dział
Myśli o niepodlegości