Marka: reporter. O widoczności medialnej Mariusza Szczygła

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu strategii kreowania mar­ki osobistej przez reportera Mariusza Szyczygła. Zauważyć można, iż wraz ze wzrastającą popularnością twórczości non-fiction ulega zmia­nie status jej autorów, którzy – wydając kolejne tomy reportażowe – aktywnie angażują się w ich promocję. Jak pokazuje przykład Szczy­gła, wykreowaniu pożądanego przez reportera wizerunku sprzyja jego aktywność w mediach społecznościowych, angażowanie się w liczne działania wykraczające poza działalność stricte dziennikarską, jak też autobiografizowanie dyskursu reportażowego. Strategie te pozwalają istotnie zwiększyć medialną widoczność autora, przekładającą się na jego szerszą rozpoznawalność wśród odbiorców.

Opublikowane
2020-02-11
Jak cytować
Żyrek-Horodyska, E. (2020). Marka: reporter. O widoczności medialnej Mariusza Szczygła. Perspektywy Kultury, 24(1), 105-128. https://doi.org/10.35765/pk.2019.2401.08