Dr Aziz Suryal i powstanie Centrum Badań Bliskowschodnich oraz Biblioteki na Rzecz Badań Bliskowschodnich im. Aziza S. Atiyi na Uniwersytecie Stanu Utah

Abstrakt

Aziz Suryal Atiya był egipskim koptologiem oraz historykiem i orientalistą specjalizującym się w studiach nad epoką wypraw krzyżowych. Opubliko­wał kilka ważnych dzieł, w tym przede wszystkim The Crusades in the Later Middle Ages (1938). Doprowadził do powstania Instytutu Studiów Koptyj­skich w Kairze w latach 50. ubiegłego stulecia. Był również pomysłodawcą i założycielem Centrum Badań Bliskowschodnich na Uniwersytecie Stanu Utah, które do dzisiaj jest jednym z najważniejszych centrów nauki dotyczą­cym badań nad Bliskim Wschodem w szerokim kontekście. Niniejszy artykuł opowiada o tle i okolicznościach powołania Centrum Badań Bliskowschod­nich oraz Biblioteki na Rzecz Badań Bliskowschodnich im. Aziza S. Atiyi na Uniwersytecie Stanu Utah, która jest piątą co do wielkości tego typu instytucją w Ameryce Północnej.

Biogramy autorów

Leonard C. Chiarelli, University of Utah, Salt Lake City

Historian, PhD in history at the University of Utah, Salt Lake City (1986). Since 1971 he has been associated with the Middle East Center and the Aziz S. Atiya Library for Middle Eastern Studies at the University of Utah. His research interests are focused on the reception of the research by Aziz S. Atiya and broadly understood oriental culture.

Mohammad Mirfakhrai, University of Utah, Salt Lake City

Historian. Since 1987, he has been associated with the Middle East Center and the S. Atiya, Aziz Library for Middle Eastern Studies at the University of Utah. His research interests are related to the reception of broadly understood oriental culture and issues related to the professional satisfaction of librarians.

Bibliografia

Atiya, A.S. (n.d.). Ibn Mammati. Encyclopaedia of Islam. Second Edition. Leiden: Brill.

Atiya, A.S. (1955). The Arabic Manuscripts of Mount Sinai; a Hand-list of the Arabic Manuscripts and Scrolls Microfilmed at the Library of the Monastery of St. Catherine, Mount Sinai. Baltimore: Johns Hopkins Press.

Atiya, A.S. (1962). Crusade, Commerce and Culture. Bloomington: Indiana University Press.

Atiya, A.S. (1962). Crusade Historiography and Bibliography. Bloomington: Indiana University Press.

Atiya, A.S. (1968). A History of Eastern Christianity. London: Methuen.

Atiya, A.S. (1970). Catalogue raisonnéof the Mount Sinai Arabic manuscripts: complete analytical listing of the Arabic collection preserved in the Monastery of St. Catherine on Mt. Sinai. Alexandria: Galal Hazzi.

Atiya, A.S. (1985). August 12, 1985, interview 328, transcript. Everett L. Coo­ley Oral History Project, Ms 814. No. 328. Mariott Library, University of Utah, Salt Lake City, Utah.

Atiya, A.S. (1991). The Coptic Encyclopedia. New York City: Macmillan Publishers.

Atiya, L. (1989). Interview 390. In Everett L. Cooley Oral History Project. Salt Lake City: Marriott Library, University of Utah, Pt. 1: 1–3

Atiya, L. (2010). An Index to the History of the Patriarchs of the Coptic Church. Salt Lake City: University of Utah Press.

Airmet, R., Bayas, H. & Chesley, J. (Eds.). (1998). Aziz S. Atiya Papers. Retrie­ved from: https://lib.utah.edu/pdf/AtiyaRegister.pdf.

Everett L. Cooley Oral History Project (1983–2018). Salt Lake City: Marriott Library, University of Utah.

Kitāb K????awānīn al-dawāwīn (1943). A.S. Atiya (Ed.). Cairo: Mat????baʻat Mis????r.

Kramers, J.H. (1934). [Review:] The Crusade of Nicopolis by Aziz Suriyal Atiya. Bulletin of the School of Oriental Studies 3(7), 683–686.

La Monte, J. (1934). [Review:] The Crusade of Nicopolis by Aziz Suryal Atiya. Speculum 4(9), 446–448.

La Monte, J. (1939). [Review:] The Crusade in the Later Middle Ages by Aziz Suryal Atiya; Versuche zur Wiedererrichtung der lateinischen Herrschaft in Konstantinopel im Rahmen der abendländischen Politik, 1261 bis etwa 1310 by Erwin Dade. Speculum 2(14): 233–235.

Mostofi, Kh. (1985). Interview U-377, U-378. In Everett L. Cooley Oral History Project. Salt Lake City: Marriott Library, University of Utah, Pt. 1: 4–10.

Muh????ammad ibn Qāsim ibn Nuwayrī al-Iskandarānī (1968). Kitāb al-ilmām bi-al-i‘lām fī mā jarat bihi al-ah????kām wa-al-umūr al-maqd????īyah fī waq‘at al-Iskandarīyah. Haydarabad: Matba’at Majlis Da’irat al-Ma’arif al-‘Uthmaniyah.

Niall, Ch. (2014). Cosmopolitan Trade Centre or Bone of Contention? Ale­xandria and the Crusades, 487–857/1095–1453. Al-Masāq 26: 49–61.

Sāwīrus ibn al-Muqaffa’. (1943–1976). History of the Patriarchs of the Egyptian Church. Y. ʻAbd al-Masīh, E. Khs-Burmester; A.S. Atiya & (Eds.). A. Khate Cairo: Sociétéd’archéologie copte.

Steenbergen, J. van. (2003). . In East and West in the Crusader States. Con­text-Contacts-Confrontations, III. Acta of the congress held at Hernen Castle in September 2000 The Alexandrian Crusade (1365) and the Mamluk Sources: reassessment of the Kitāb al-Ilmām of an-Nuwayrī al-’Iskandarānī (d. 1372 AD)(pp. 124–137). Louven: Peeters.

Walker, P.E. (1972). Aziz S. Atiya, A Biography. In Hanna S.A. (Ed.), Medieval and Middle Eastern Studies in Honor of Aziz Suryal Atiya (pp. 5–8). Leiden: Brill.

Wilfong, T.G. (1993). [Review:] The Coptic Encyclopedia by Aziz S. Atiya. Journal of Near Eastern Studies 52: 43–47.

Opublikowane
2020-12-31
Jak cytować
[1]
Chiarelli, L.C. i Mirfakhrai, M. 2020. Dr Aziz Suryal i powstanie Centrum Badań Bliskowschodnich oraz Biblioteki na Rzecz Badań Bliskowschodnich im. Aziza S. Atiyi na Uniwersytecie Stanu Utah. Perspektywy Kultury. 31, 4 (grudz. 2020), 43-60. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.05.
Dział
Orient. Wczoraj i dziś