Rola empatii w braterskim dialogu Kościoła ze światem w nauczaniu papieża Franciszka

Słowa kluczowe: empatia, dialog, braterstwo, nauczanie papieskie, papież Franciszek

Abstrakt

Artykuł podejmuje kwestię wartości i roli empatii w dialogu, do którego szczególnie wezwani są chrześcijanie. Wrażliwość i umiejętność współodczuwania z odbiorcą eklezjalnego przepowiadania jest jednym z kluczowych elementów papieskiego nauczania. Zdolność do dialogu naznaczonego empatią wydaje się dla papieża Franciszka niezwykle istotną składową braterstwa, które jest realizacją ewangelicznego imperatywu wobec wspólnoty Kościoła. W niniejszym tekście została podjęta próba syntetycznego przedstawienia kluczowych dokumentów papieskich wzywających do braterskiego dialogu, który pozwala postawić opór fali indywidualizmu i budować mosty mimo różnic i podziałów.

Biogram autora

Michał Pierzchała, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Priest of the Archdiocese of Częstochowa, Master of Theology and currently doctoral student at John Paul II Catholic University of Lublin. He is the author of several publications in journals highly scored by Polish Ministry of Education and Science. His research interests: moral theology, social science, family.

Bibliografia

Baron-Cohen, S. (2014). Teoria zła. O empatii i genezie okrucieństwa, tłum. Nowak, A., Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa, 139.

Brinkmann, S. (2019). Poczuj grunt pod nogami, Kraków: Wydawnictwo Wam, 11-27.

Breczko, J. (2014). Cztery odmiany empatii, Kwartalnik Filozoficzny, 2014(3), 155-169.

Cushman, P. (1990). Why the Self is Empty: Toward a Historically Situated Psychology. American Psychologist, 45/1990, 599-611.

Dziewiecki, M. (2001). Empatia, czyli sztuka słuchania. Pozyskano z: https://opoka.org.pl/ biblioteka/T/TA/TAK/0011V_ 01.html

Eisenberg, N. (2005). Empatia i współczucie. w: Lewiss, M., Haviland-Jones, J.M. (2005). (red.). Psychologia emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 849-862.

Franciszek. (2020). Encyklika Fratelli tutti, Watykan: Libreria Editrice Vaticanana, nr 43.

Franciszek, (2020). List Apostolski Patris Corde, Watykan: Libreria Editrice Vaticanana, nr 5.

Franciszek. (2019). Posynodalna adhortacja apost. Christus vivit, Watykan: Libreria Editrice Vaticana, nr 65.

Franciszek. (2018). Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego. L'Osservatore Romano, wyd. polskie n. 10 (406)/2018, 29.

Franciszek. (2018). Przemówienie podczas spotkania z osobami wspomaganymi przez kościelne dzieła charytatywne. L'Osservatore Romano, wyd. polskie n. 10 (406)/2018, 35.

Jan Paweł II. (1979). Encyklika Redemptor hominis, Watykan: Libreria Editrice Vaticanana, nr 14.

Jan Paweł II. (1993). Encyklika Veritatis Splendor. Watykan: Libreria Editrice Vaticana, nr 106.

Jan Paweł II. (2001). List Apostolski Novo millennio ineunte, Watykan: Libreria Editrice Vaticana, nr 50.

Jan Paweł II. (2003). Posynodalna Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa, Watykan: Libreria Editrice Vaticana, nr 7.

Kliś, M. (2012). Adaptacyjna rola empatii w różnych sytuacjach życiowych. Horyzonty Psychologii, t. 2, 147–171.

Kliś, M. (2015). Rola empatii w życiu rodziny. Państwo i Społeczeństwo, XV nr 4, 53-67.

Kliś, M., Kossewska, J. (red.). (2000). Studies on Empathy. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Kukliński, A. (2018). Hejt w Internecie jako zagrożenie bezpieczeństwa człowieka. Kultura Bezpieczeństwa Nauka Praktyka Refleksje, nr 32, 131–146.

Muller, G. (2015). Dogmatyka Katolicka. Kraków: Wydawnictwo Wam, 143.

Paweł VI. (1965). Przemówienie Pawła VI z 7 grudnia 1965 na zakończenie Soboru Watykańskiego II.

Pozyskano z: https://www.vatican.va/content/paulvi/en/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651207_ epilogo-concilio.html (dostęp: 12.04.2021).

Rembowski, J. (1982). O empatii i niektórych sposobach jej badania. Kwartalnik Pedagogiczny, 3-4, 107-120.

Rogers, C. (1959). A theory of therapy, personality, and interpersonal relationship, as developer in the client-centered framework. Psychology: a study of the science, vol. 3, s. 184–256.

Rogers, C. (1975). Empathic: an unappreciated way of being, The Counseling Psychologist, vol. 2, 2–10.

Sobór Watykański II. (1966). Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Watykan: Libreria Editrice Vaticana, nr 51.

Uchnast, Z. (1996). Empatia jako postawa egzystencjalna. Roczniki Filozoficzne, t. 44 z. 4, 37-52.

Opublikowane
2022-12-27
Jak cytować
[1]
Pierzchała, M. 2022. Rola empatii w braterskim dialogu Kościoła ze światem w nauczaniu papieża Franciszka. Perspektywy Kultury. 39, 4 (grudz. 2022), 299-312. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2022.3904.20.