Kształtowanie się tureckiej sceny politycznej w latach 1938–1950

Abstrakt

Artykuł szczegółowo omawia ukształtowanie tureckiej sceny politycznej w okresie od śmierci Mustafy Kemala do utraty władzy przez rządzącą od 1923 r. Partię Ludowo-Republikańską. Autorka skupia się w szczególności na próbach wprowadzenia ustroju wielopartyjnego oraz przyczynach zmiany władzy w Turcji. Tekst został opracowany na podstawie analizy źródłowej (archiwalnej oraz prasowej) oraz analizy opracowań dotyczących badanej epoki. Z przeprowadzonej kwerendy jednoznacznie wynika, iż głównymi powodami utraty władzy przez kemalistów były problemy ekonomiczne państwa, brak sformułowanego programu, który obejmowałby interesy chłopów i robotników, oraz brak zainteresowania ich sytuacją, a także utrata autorytetu w stosunku do tego, jakim cieszył się Mustafa Kemal. Te wszystkie czynniki doprowadziły do przegrania wyborów w 1950 r.

Biogram autora

Karolina Wanda Olszowska , Uniwersytet Jagielloński

Historyk, turkolog. Doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Asystent naukowy w Instytucie Historii UJ. W trakcie studiów przebywała na stypendium na Uniwersytecie Hacettepe (Ankara) oraz w Instytucie Puszkina (Moskwa).

Opublikowane
2022-03-30
Jak cytować
[1]
Olszowska , K.W. 2022. Kształtowanie się tureckiej sceny politycznej w latach 1938–1950. Perspektywy Kultury. 36, 1 (mar. 2022), 111-124.