Problematyka społeczna w twórczości Hakana Gündaya na przykładzie wybranych powieści

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie obrazu wycinka tureckiego społeczeństwa, jaki wyłania się z twórczości Hakana Gündaya, na podstawie dwóch powieści autora: Az (tytuł polski Mało, wyd. Sonia Draga, tłum. D. Haftka-Işık, 2016) oraz Daha (tytuł polski Jeszcze, wyd. Sonia Draga, tłum. D. Haftka-Işık, 2018). Hakan Günday (ur. 1976) to współczesny turecki prozaik, scenarzysta i dramaturg, którego twórczość w Turcji zaliczana jest do nurtu yeraltı edebiyatı (dosł. literatura podziemna). Jego powieść Jeszcze, za którą Günday został nagrodzony Prix Médicis (2015, Paryż, Francja) w kategorii „proza zagraniczna”, porusza aktualną tematykę społeczną, w tym przede wszystkim kwestię nielegalnych emigrantów i przemytu ludzi. Z powieści Gündaya wybrzmiewają takie tematy jak: piekło wojny i dramat uchodźców, problem dzieci-żołnierzy, handel ludźmi, bronią i narkotykami, przemoc, gwałt, wyzysk, wszelkie przejawy dyskryminacji, nierówności społeczne, demoralizacja, bezprawie, wykluczenie, ludzka niemoc, obojętność, zagubienie i samotność. Pisarz drąży genezę kondycji współczesnego świata i człowieka, a jego wielowymiarowa twórczość stwarza pole do interdyscyplinarnej analizy: socjologicznej, filozoficznej, kulturowej, psychologicznej czy językowej. Dzięki poruszanym w jego twórczości kwestiom społecznym powieści Hakana Gündaya można odczytywać w wymiarze społeczno-obyczajowym z zaznaczeniem, iż wyłaniający się wizerunek nie stanowi panoramy czy przekroju społeczeństwa tureckiego, a ukazuje jedynie jego wyimek, akcentując występowanie pewnych zjawisk oraz ukazując ich konsekwencje w odniesieniu do jednostki.

Biogram autora

Dorota Haftka-Işık, Uniwersytet Warszawski

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku kulturoznawstwo w zakresie turkologii (2001), oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra psychologii. Od 2021 r. studentka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW (literaturoznawstwo). Członkini Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego oraz Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Swoją pracę badawczą poświęciła twórczości tureckiego prozaika Hakana Gündaya oraz nurtowi literatury tureckiej yeraltı edebiyatı. Zawodowo jest tłumaczem i lektorem języka tureckiego. Dotychczas z języka tureckiego przełożyła na język polski następujące powieści: Mało, Jeszcze oraz Topaz Hakana Gündaya (wyd. Sonia Draga); powieść Reşata Ekrema Koçu Sułtanka Kösem (tłum. razem z Agnieszką Erdoğan i Piotrem Bezą; wyd. Prószyński), a także Sułtan Bizancjum Selçuka Altuna (wyd. Sonia Draga).

Opublikowane
2022-03-30
Jak cytować
[1]
Haftka-Işık, D. 2022. Problematyka społeczna w twórczości Hakana Gündaya na przykładzie wybranych powieści. Perspektywy Kultury. 36, 1 (mar. 2022), 137-154. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2022.3601.10.