Dziennik Maksymiliana Ryłły

Słowa kluczowe: diariusz, rękopis, monaster, Kościół unicki

Abstrakt

W zbiorach Narodowego Muzeum im. Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie znajduje się rękopiśmienny, łacińskojęzyczny sześciotomowy Dziennik unickiego biskupa Maksymiliana Ryłły (ok. 1715–1793), który dotąd nie stał się przedmiotem głębszych naukowych badań i starań edycyjnych. Dzieło obejmuje okres od 1742 do 1793 r., który był rokiem śmierci jego autora. W naszej publikacji proponujemy czytelnikom zapoznanie się z początkowym fragmentem pierwszego tomu (lata l742–1756) Dziennika Maksymiliana Ryłły, który przedstawia wydarzenia z roku 1742/1743.

Biogram autora

Taras Shmanko, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie

Kierownik Katedry Liturgicznych Nauk na Wydziale Filozoficzno-Teologicznym Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, jeden z koordynatorów programu „Kijowskie chrześcijaństwo” w Centrum Religijnym im. Ihora Skoczyliasa we Lwowie. Brał udział m.in. w zespołowych pracach, których rezultatem jest przygotowana kilkusetstronicowa publikacja dokumentów prowincjalnego synodu zamojskiego (1720 ) wraz z tłumaczeniami dokumentów z łaciny i języka polskiego. Prowadzi od lat indywidualne badania rękopiśmiennych trebników z XVI–XVIII w. (kodykologiczne opisy manuskryptów cyrylickich i opracowanie katalogu). Redaktor w wydawnictwie Svichado, m.in. redaktor wydawniczy ukraińskiej wersji 6-tomowej edycji Międzynarodowego Komentarza Biblijnego (The International Bible Commentary).

Bibliografia

Lorens, B. (2014). Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743-1780. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pìdručniĭ, P. – Підручний, П. (1992). Василіянський Чин від Берестейського з’єднання (1596) до 1743 року. W: Нарис історії Василіянського Чину Святого Йосафата. Рим: Видавництво ОО. Василіян, s. 175–182.

Wereda, D. (2013). Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku. Siedlce-Lublin: Wydawnictwo Werset.

Opublikowane
2022-09-29
Jak cytować
[1]
Nowak, A.Z. i Shmanko, T. 2022. Dziennik Maksymiliana Ryłły. Perspektywy Kultury. 38, 3 (wrz. 2022), 375-386. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2022.3803.23.