Ewangelizacja na YouTube – studium przypadku kanału Dominikanie Szczecin w 2020 roku

Słowa kluczowe: ewangelizacja na YouTube, media katolickie, katolicy, dominikanie, pandemia COVID-19

Abstrakt

Tekst jest efektem projektu badawczego pt. „Znaczenie prasy kolportowanej w parafiach dla działalności ewangelizacyjnej i formacyjnej Kościoła szczecińsko-kamieńskiego (2016–2020)”. Projekt został zrealizowany przez członków Katedry Ewangelizacji Medialnej Instytutu Dziennikarstwa w ramach podstawowej działalności statutowej Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Artykuł porusza tematykę wykorzystania YouTube w dziele ewangelizacji przez dominikanów z Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Dominika w Szczecinie w 2020 r., gdy z powodu wybuchu pandemii COVID-19 dla wielu wiernych media internetowe stały się podstawowym sposobem na utrzymanie kontaktu z duchownymi oraz uczestnictwo we mszach świętych.

Biogram autora

Katarzyna Daraż-Duda, Akademia Ignatianum w Krakowie

Specializes in the topics of religious media and media of national and ethnic minorities. Author of such articles as: Media mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce po 1989 roku. Nowe możliwości i kontynuacja [Media of national and ethnic minorities in Poland after 1989. New opportunities and continuity], „Nie islamskiemu zagrożeniu”, czyli obywatelska inicjatywa antyislamska na Facebooku [“No to the Islamic threat”, a citizen anti-Islamic initiative on Facebook], Wykorzystanie możliwości serwisu YouTube przez Rodzimy Kościół Polski w budowaniu społeczności wirtualnej [Native Church of Poland’s use of YouTube capabilities in building a virtual community], Portal społecznościowy dla katolików: między wizją twórców a preferencjami użytkowników internetu – studium przypadku Twojaparafia.pl (Opinio.pl) [A social network for Catholics: between the vision of the creators and the preferences of Internet users – a case study of Twojaparafia.pl (Opinio.pl)].

Bibliografia

Chmielewski, M. (2014). Media społecznościowe jako narzędzia ewange-lizacji. Świat i Słowo, 1(22)/2014, 213–229.

Giemza, B. (2005). Internet w Kościele – Kościół w Internecie. Refleksje teologiczno-pastoralne. Ethos, 18, 1–2, 406–425.

Gronkowska, A. (2018). Media społecznościowe jako narzędzie nowej ewangelizacji na przykładzie twórczości internetowej Adama Szusta-ka OP. Roczniki Pedagogiczne, t. 10 (46), nr 1, 113–128.

Przybysz, M. (2018). Kościół w social media. Komunikacja instytucji ekle-zjalnych w mediach społecznościowych w perspektywie medioznaw-czej i teologicznej. Kultura – Media – Teologia, 35, 140–166.

Raś, D. (2017). Chrześcijanin multimedialny – śladami wideoblogerów katolickich. Studia Socialia Cracoviensia, 9 (2)(17), 97–112.

Robak, M. (2014). Duszpasterstwo w kulturze internetu. In: M. Przybysz * T. Wielebski (eds.), Media w duszpasterstwie. Warszawa, 281–295.

Siuda, P. (2010). Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni. Warszawa.

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska, Wspólnoty. Retrieved from: https://kuria.pl/wspolnoty/wspolnoty-parafialne/Szczecin-sw-Dominika_LSz36 (access: 1/21/2022).

Dominikanie Freta. Retrieved from: https://www.youtube.com/@DominikanieFreta10/about (access: 10.03.2023).

Dominikanie Gdańsk. Retrieved from: https://www.youtube.com/@DominikanieGdanskOnline/about (ac-cess: 10.03.2023).

Dominikanie Katowice. Retrieved from: https://www.youtube.com/@dominikaniekatowice3026/about (ac-cess: 10.03.2023).

Dominikanie Korbielów. Retrieved from: https://www.youtube.com/@dominikaniekorbielow7937/about (ac-cess: 10.03.2023).

Dominikanie Kraków. Retrieved from: https://www.youtube.com/@dominikaniekrakow4524/about (access: 10.03.2023).

Dominikanie Lublin. Retrieved from: https://www.youtube.com/@DominikanieLublinYT/about (access: 10.03.2023).

Dominikanie Łódź. Retrieved from: https://www.youtube.com/@dominikanieodz5926 (access: 10.03.2023).

Dominikanie Poznań. Retrieved from: https://www.youtube.com/@DominikaniePoznanOP/about (access: 10.03.2023).

Dominikanie Rzeszów. Retrieved from: https://www.youtube.com/c/DominikanieRzesz%C3%B3wLIVE/channels (access: 13.01.2022).

Dominikanie Sandomierz. Retrieved from: https://www.youtube.com/@dominikaniesandomierz5499/about (access: 10.03.2023).

Dominikanie Służew. Retrieved from: https://www.youtube.com/@dominikanie.sluzew/about (access: 10.03.2023).

Dominikanie Szczecin. Retrieved from: https://soundcloud.com/dominikanie-szczecin (access: 20.01.2022).

Dominikanie Szczecin. Retrieved from: https://twitter.com/OP_Szczecin (access: 20.01.2022).

Dominikanie Szczecin. Retrieved from: https://www.facebook.com/Dominikanie.Szczecin/?ref=page_internal (access: 18.01.2022).

Dominikanie Szczecin. Retrieved from: https://www.youtube.com/c/DominikanieSzczecinLive/about (ac-cessed: 03.11.2021).

Dominikanie Szczecin. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=AKVVmgnzfto (access: 03.11.2021)

Dominikanie Szczecin. Retrieved from: https://www.facebook.com/Dominikanie.Szczecin?fref=ts (access: 21.01.2022).

Dominikanie Tarnobrzeg. Retrieved from: https://www.youtube.com/@dominikanietarnobrzeg737/about (ac-cess: 10.03.2023).

Dominikanie we Wrocławiu. Retrieved from: https://www.youtube.com/@DominikanieweWroclawiu/about (ac-cess: 10.03.2023)

Dominikanie.pl. Retrieved from: https://www.youtube.com/@Dominikanieplportal/about (access: 10.03.2023).

Dominikanie.pl. Retrieved from: https://www.youtube.com/c/Dominikanieplportal/featured (access: 12.01.2022).

Historia. Retrieved from: https://szczecin.dominikanie.pl/klasztor/historia/ (access: 21.01.2022).

Internet Archive. Retrieved from: http://web.archive.org/web/20220301000000* /http://https://szczecin.dominikanie.pl/ (access: 21.01.2022).

John Paul II. (2002). Message of the Holy Father John Paul II for the 36th World Communications Day “Internet: A New Forum for Proclaiming the Gospel”. Retrieved from: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/messages/communications/documents/hf_jp-ii_mes_20020122_world-communications-day.html (access: 06.12.2022).

Konsekracja kościoła pw. św. Dominika. Retrieved from: https://szczecin.dominikanie.pl/2020/03/14/komunikat_duszpasterzy_kosciola_sw_dominika/ (access: 18.01.2022).

Langusta na palmie. Retrieved from: https://www.youtube.com/@Langustanapalmie/about (access: 10.03.2023).

Lepa, A. (1999). Ewangelizacja przez środki społecznego przekazu. Re-fleksje posynodalne. Retrieved from: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/lepa/synod_1999.html (access: 20.01.2022).

Papieska Rada ds. Społecznego Przekazu. (2002). Kościół a Internet nr 6, Dokument Papieskiej Rady ds. Środków Społ. Przekazu odnośnie wyko-rzystania Internetu w Kościele, jego możliwości i zagrożeń. Retrieved from: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikalne/r_komunik_spol/kosciol_internet_22022002.html#p24 (access: 20.01.2022).

Pisarek, M. (2014). Możliwości i ograniczenia ewangelizacyjnego wyko-rzystania mass mediów w świetle nauczania Papieża Franciszka, Ze-szyty Formacji Katechetów, 2. Retrieved from: https://zfk.katecheza.radom.pl/index.php/zfk/article/view/358/359 (access: 20.01.2022).

Rekolekcje adwentowe – Eucharystia, przyjście Pana. Retrieved from: https://soundcloud.com/dominikanie-szczecin/sets/rekolekcje-adwentowe (access: 03.11.2021).

Słowo na dziś – o. Marek Urbanowski OP (31.03.2020). Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=gMIwIa3wDk4 (access: 18.01.2022).

Słowo pasterskie Księdza Arcybiskupa Metropolity na III Niedzielę Wiel-kiego Postu 15 marca 2020 r. Retrieved from: https://kuria.pl/aktualnosci/Slowo-pasterskie-Ksiedza-Arcybiskupa-Metropolity-na-III-Niedziele-Wielkiego-Postu-15-marca-2020-r_4008 (access: 4/22/2022).

Stachowska, E. (2020). Religia i religijność w czasie koronawirusa na przykładzie Polski. Perspektywa socjologiczna. Przegląd Religioznaw-czy, 3(277), p. 111-126. Retrieved from: https://journal.ptr.edu.pl/index.php/ptr/article/view/173/185 (ac-cess: 22.04.2022).

Szczecin.dominikanie.pl. Retrieved from: https://szczecin.dominikanie.pl/ (access: 20.01.2022).

Wejman, G. (2001). Parafia pw. św. Dominika w Szczecinie. Niedziela szczecińsko-kamieńska 27. Retrieved from: https://www.niedziela.pl/artykul/2794/nd/Parafia-pw-sw-Dominika-w-Szczecinie (access: 21.01.2022).

Opublikowane
2023-03-09
Jak cytować
[1]
Daraż-Duda, K. 2023. Ewangelizacja na YouTube – studium przypadku kanału Dominikanie Szczecin w 2020 roku. Perspektywy Kultury. 41, 2/2 (mar. 2023), 375-388. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2023.410202.22.