Portal społecznościowy dla katolików

Między wizją twórców a preferencjami użytkowników internetu – studium przypadku Twojaparafia.pl (Opinio.pl)

Słowa kluczowe: katolicyzm, media dla katolików, social media dla katolików, media niszowe, użytkowników mediów religijnych

Abstrakt

Artykuł porusza tematykę działającego w latach 2014–2018 pierwszego w Polsce portalu społecznościowego dla katolików – Twojaparafia.pl (po zmianie Opinio.pl). Twórcy portalu – w odpowiedzi na potrzeby i preferencje użytkowników mediów o tematyce religijnej, założyli serwis społecznościowy o szerokim aliażu treści i usług, adresowany do relatywnie wąskiej grupy docelowej: młodych katolików. Zainteresowanie portalem, choć umiarkowane, potwierdziło, że wizja twórców w dużej mierze odpowiadała preferencjom użytkowników oraz że istnieje zapotrzebowanie na tego typu niszowe social media.

Biogram autora

Katarzyna Daraż-Duda, Akademia Ignatianum w Krakowie

Specjalizuje się w tematyce mediów wyznaniowych i mediów mniejszości narodowych i etnicznych. Autorka m.in. takich artykułów jak: Media mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce po 1989 roku. Nowe możliwości i kontynuacja, „Nie islamskiemu zagrożeniu”, czyli obywatelska inicjatywa antyislamska na Facebooku, Wykorzystanie możliwości serwisu YouTube przez Rodzimy Kościół Polski w budowaniu społeczności wirtualnej.

Bibliografia

Doroszuk, M. i Zagórska, W. (2017). Chrześcijanin wobec wyzwań globalnej przestrzeni wirtualnej. W: B.J. Soiński i A. Wieradzka-Pilarczyk (red.), Edukacja. Teologia i Dialog, t. 13. Poznań: WT UAM, 125–138.

Małecki, M. i Małecki, B. (2008). Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Olszański, L. (2006). Dziennikarstwo internetowe. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Pisarek, W. (2006). Forum. W: W. Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej. Kraków: Universitas.

Podlewska, K. (2019). Analiza zjawiska katolickiej blogosfery w Polsce w kontekście jej rozwoju i profesjonalizacji. Kultura – Media – Teologia, nr 36, 30–49.

Przybysz, M. (2018). Kościół w social media. Komunikacja instytucji eklezjalnych w mediach społecznościowych w perspektywie medioznawczej i teologicznej. Kultura – Media – Teologia, nr 35, 140–166.

Sierocki, R. (2018). Praktykowanie religii w nowych mediach. Katolicka przestrzeń Facebooka. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Soiński, B.J. i Wieradzka-Pilarczyk, A. (red.) (2017). Edukacja. Teologia i Dialog. Poznań: WT UAM. Stachowska, E. (2017). Mediatyzacja religii w Polsce. Wybrane aspekty w kontekście koncepcji S. Hjarvarda. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, t. 21, nr 4, 41–55.

Szewczyk, A. (2011). Popularność funkcji serwisów społecznościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, nr 28, 381–395.

Wróbel, F. (2018). Analiza porównawcza badań Centrum Badania Opinii Społecznej „Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych” w latach 2014–2016. Biuletyn Edukacji Medialnej, nr 1, 42–53.

„Internet może być piątą Ewangelią”. (2015). Pozyskano z: https:// lubartow.24wspolnota.pl/kultura/internet-moze-byc-piata-ewangelia/ Lr17SariNaXXv4yGxXmR (dostęp: 14.06.2022).

Białka, M. (2015). Nowy portal społecznościowy dla katolików. Pozyskano z: https://www.parafia-gnojnik.pl/aktualnosci/571-nowy-portal-spolecznosciowy-dla-katolikow.html (dostęp: 13.06.2022).

Biuletyn Urzędu Patentowego. (2014). Warszawa. Pozyskano z: https://uprp. gov.pl/sites/default/files/bup/2014/22/bup22_2014.pdf (dostęp: 09.06.2022). Buda, A. (2014). Zarejestruj się na: TwojaParafia.pl. Pozyskano z: https:// www.niedziela.pl/artykul/113097/nd/Zarejestruj-sie-na-TwojaParafiapl (dostęp: 09.06.2022).

By łowić serca… (2015). Tryby, maj–czerwiec, 39–40, 7. Pozyskano z: https:// issuu.com/tryby/docs/39-40-internet (dostęp: 19.06.2022).

Czy strony religijne cieszą się w Polsce popularnością?. (2014). Pozyskano z: https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/czy -strony-religijne-ciesza-sie-w-polsce-popularnoscia-690.html (dostęp: 13.06.2022).

Guzek, M. (2015). Walentynki 2015: konkurs na Twojaparafia.pl. Pozyskano z: https://kmdm.pl/walentynki-2015-konkurs-na-twojaparafia-pl/ (dostęp: 14.06.2022).

Horbaczewski, R. (2014). Twojaparafia.pl, czyli Facebook dla katolików wymyślony przez firmę z Lublina. Pozyskano z: https://www.press.pl/ tresc/37332,twojaparafia_pl_-czyli-facebook-dla-katolikow-wymyslony-przez-firme-z-lublina (dostęp: 14.06.2022).

http://web.archive.org/ (dostęp: 13.06.2022).

http://web.archive.org/web/20141016024136/http://twojaparafia.pl/ (dostęp: 19.06.2022).

http://web.archive.org/web/20150627032725/http://twojaparafia.pl/groups/20 (dostęp: 20.06.2022).

http://web.archive.org/web/20150729071119/http://twojaparafia.pl/groups/3 (dostęp: 20.06.2022).

http://web.archive.org/web/20160317105106/http://twojaparafia.pl/groups/9 (dostęp: 20.06.2022).

http://web.archive.org/web/20160803092646/http://twojaparafia.pl/forum/blogs/39/102 (dostęp: 18.06.2022).

http://web.archive.org/web/20180414140857/http://twojaparafia.pl/ (dostęp: 20.06.2022).

https://sliwamariusz.wordpress.com/ksiega-gosci/ (dostęp: 13.06.2022).

https://www.vismaya-maitreya.pl/ (dostęp: 13.06.2022).

https://www.youtube.com/user/2412Ewa (dostęp: 18.06.2022).

Jarosińska, J. (2014). Katolicy w sieci. Pozyskano z: https://www.gosc.pl/ doc/1978604.Katolicy-w-sieci (dostęp: 09.06.2022).

Kluczka, M./am/int. (2015). Głośne NIE dla imigrantów w Polsce. Pozyskano z: http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/glosne-nie-dla-imigran- tow-w-polsce (dostęp: 13.06.2022).

Kołodziejska, M. (oprac.) (2014). Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych, CBOS nr 83/2014, Warszawa. Pozyskano z: https://www.cbos. pl/SPISKOM.POL/2014/K_083_14.PDF (dostęp: 13.06.2022).

Konkurs fotograficzny twojaparafia.pl. Pozyskano z: https://ksd.media.pl/ oddzial-krakowski/10000-news/news/2487-konkurs-fotograficzny-twojaparafia-pl (dostęp: 13.06.2022).

Lublin. Język Polski – nic trudnego!. (2015). Pozyskano z: https://www.franciszkanie.pl/artykuly/lublin-jezyk-polski-nic-trudnego (dostęp: 13.06.2022).

Majak, K. (2014). Katolicy mają własnego Facebooka – TwojaParafia.pl. Otwarcie na potrzeby, czy tworzenie enklawy „dla wybranych”?. Pozyskano z: https:// natemat.pl/121879,katolicy-tworza-wlasnego-facebooka-twojaparafia-pl-nie-powinni-tworzyc-wewnetrznych-enklaw (dostęp: 13.06.2022).

Regulamin. (2014). Pozyskano z: http://web.archive.org/web/20160317105116/ http://twojaparafia.pl/regulamin.html (dostęp: 13.06.2022).

rp.pl. (2014). Twojaparafia.pl – Facebook dla katolików. Pozyskano z: https:// www.rp.pl/spoleczenstwo/art4830641-twojaparafia-pl-facebook-dla-kato- likow (dostęp: 19.06.2022).

Sepioło, M. (2014). Parafianauci. Pozyskano z: https://www.tygodnik powszechny.pl/parafianauci-24868 (dostęp: 09.06.2022).

Stolarski, M. (2014). Facebook dla katolików? Nowa odsłona Twojaparafia.pl. Pozyskano z: https://kmdm.pl/facebook-dla-katolikow-nowa-odslona-twojaparafia-pl/ (dostęp: 09.06.2022).

Uniwersytet / Kultura Uniwersytetu / Pion Rektora / Dział komunikacji / Linki. Pozyskano z: https://www.kul.pl/linki,art_31855.html (dostęp: 13.06.2022).

Wujek, M. (2021). Facebook, Instagram czy Twitter inwigilują nas i cenzurują. Odpowiedzią mają być niszowe social media – czy mają szansę w walce z gigantami?. Pozyskano z: https://marketingibiznes.pl/social-media/ facebook-instagram-czy-twitter-inwigiluja-nas-i-cenzuruja-odpowiedzia-maja-byc-niszowe-social-media-czy-maja-szanse-w-walce-z-gigantami/ (dostęp: 09.06.2022).

Wysocka, A. (2014). K@tolik w sieci. Pozyskano z: https://gazetapielgrzyma. pl/226815,Ktolik-w-sieci.html (dostęp: 09.06.2022).

Zawada, M. (2014). Twojaparafia.pl cieszy się coraz większą popularnością. Pozyskano z: https://centrum.fm/twojaparafia-pl-cieszy-sie-coraz-wieksza-popularnoscia (dostęp: 14.06.2022).

Opublikowane
2022-12-27
Jak cytować
[1]
Daraż-Duda, K. 2022. Portal społecznościowy dla katolików: Między wizją twórców a preferencjami użytkowników internetu – studium przypadku Twojaparafia.pl (Opinio.pl). Perspektywy Kultury. 39, 4 (grudz. 2022), 219-238. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2022.3904.16.