Utworzenie dworu Marii Klementyny Sobieskiej w Rzymie i spory o jego finansowanie

Słowa kluczowe: dwór, Maria Klementyna, Jakub Stuart, nieporozumienia, fakcje dworskie

Abstrakt

Maria Klementyna Sobieska po poważnych perturbacjach i ucieczce z cesarskiego więzienia poślubiła Jakuba Stuarta i zamieszkała w Rzymie. Natychmiast dostała się w wir walk toczących się w zajadle rywalizującym środowisku jakobitów. Główne fakcje tworzyli faworyci królewscy James Murray i John Hay oraz ich wróg John Erskine, diuk Mar. Maria Klementyna – zapewne za namową faworytów – została pozbawiona dam do towarzystwa, którymi powinny być małżonki arystokratów, niechętnie postrzegane przez Stuarta. Tymczasem Sobieska bez entuzjazmu powitała w swoim apartamencie Marjorie Hay. Wkrótce stało się jasne, że królowa współpracuje z gronem niechętnym faworytom, domagając się uwagi małżonka, a może nawet dostępu do jego politycznej korespondencji i kontaktów z jakobitami. Gdy Stuart powierzył opiekę nad starszym synem Jamesowi Murrayowi, pozbawiając królową jedynego poważnego obowiązku i ograniczając jej kontakty z synem, Maria Klementyna opuściła pałac i schroniła się w klasztorze. Wskutek pośrednictwa i nacisku dworów europejskich powróciła do męża, którego otoczenie opuścili John i Marjorie Hayowie. Królowa zdołała wywalczyć niezależność, a mąż stworzył dla niej odrębny dwór. Nieporozumienia dotyczyły także finansowania otoczenia Sobieskiej, a kilka zachowanych rachunków pozwala wskazać, na co ona sama przeznaczała swoje pieniądze.

Biogram autora

Aleksandra Skrzypietz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab., historyk. Zainteresowania badawcze: stosunki polsko-francuskie w XVII i XVIII w., funkcjonowanie dworu królewskiego w epoce nowożytnej, dzieje i znaczenie polityczne rodu Sobieskich, wpływ edukacji na kształtowanie postaw politycznych i obywatelskich oraz rola kobiet w przemianach społeczno-politycznych. Autorka książek: Królewscy synowie – Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy (Katowice 2011); Jakub Sobieski (Poznań 2015); Królowa Margot. Ostatnia perła Walezjuszów (Warszawa 2016); Franciszek Ludwik de Bourbon, książę de Conti – „obrany król Polski” Saga rodu Kondeuszów (Katowice 2019).

Bibliografia

Archivio di Stato di Roma, t. 338.

Narodny Gistaryczny Archiu Biełarusi, fond 694, opis 12, rkps 358, 360.

Royal Archives, Stuart Papers, rkps Main 43, 44, 84, 87, 127, 128, 130, 131, 158, 174, 176.

Gilbert, J.T. (ed.) (1894). Narratives of the Detention, Liberation and Marriage of Maria Clementina Stuart Styled Queen of Great Britain and Ireland with Contemporary Letters and Papers Now for the First Time Published. Dublin: Printed for the Editor.

Betts, S. (2015). Matriarchs of The Royal House of Stuarts: Negotiating Personal and Dynastic Ambition, Motherhood, And Adversity (1613–1662). W: E. Woodacre i C. Fleiner (red.), Royal Mothers and Their Ruling Children. Wielding Political Authority from Antiquity to the Early Modern Era. London: Winchester University Press.

Breccola, G. (2020). Il matrimonio di Giacomo III Stuart e Maria Clementina Sobieska a Montefiascone. W: Il matrimonio di Giacomo III Stuart e Maria Clementina Sobieska: atti del Convegno (Montefiascone, 30 novembre 2019). Viterbo: Archeoares, 34–47.

Corp, E. (2011). The Stuarts in Italy, 1719–1766. A Royal Court in Permament Exile. Cambridge: University Press.

Corp, E. (2018). Sir David Nairne. The Life of a Scottish Jacobite at the Court of The Exiled Stuarts. Studies in the History and Culture of Scotland, nr 8. Oxford–Bern–Berlin–Bruxelles–Frankfurt a/Main–New York–Wien: Peter Lang.

Genet Rouffiac, N. (2000). The Irish Jacobite Exile in France 1692–1715. W: T. Barnard i J. Fenlon (red.), The Dukes of Ormonde, 1610–1745. Woolbridge: Longman.

Komaszyński, M. (1983). Maria Kazimiera d`Arquien Sobieska królowa Polski (1641–1716). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Maclean Kybett, S. (1988). Bonnie Prince Charlie. A Biography. London–Sydney–Wellington: Unwin Hyman.

McLynn, F. (2003). Bonnie Prince Charles. London: Pimilco.

Roszkowska, W. (1984) Oława królewiczów Sobieskich. Wrocław: Ossolineum.

Skrzypietz, A. (2005). Bezkrólewie po śmierci Jana III Sobieskiego w narracji ambasadora francuskiego Melchiora de Polignac. W: L. Kochanowicz, R. Nahorny i R. Włodarczyk (red.), Narracje–(Auto)biografia–Etyka. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 301–314.

Skrzypietz, A. (2008). Kłopoty małżeńskie Marii Klementyny Sobieskiej. W: S. Achremczyk (red.), Między barokiem a oświeceniem. Staropolski regionalizm. Olsztyn: Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, 230–244.

Skrzypietz, A. (2011). Królewscy synowie – Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Skrzypietz, A. (2022). Maria Klementyna Sobieska, królowa i służebnica Boża. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Szajnocha, K. (1909). Wnuka króla Jana III. Szkice historyczne. Warszawa: Gebethner i Wolff.

Opublikowane
2022-12-27
Jak cytować
[1]
Skrzypietz, A. 2022. Utworzenie dworu Marii Klementyny Sobieskiej w Rzymie i spory o jego finansowanie. Perspektywy Kultury. 39, 4 (grudz. 2022), 141-160. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2022.3904.12.