Tom 7 Nr 2 (2012): Internet i kultura

W ciągu ostatniego dwudziestolecia Internet i komputer osobisty gruntownie zmieniły sposób życia nas wszystkich. Toteż wiodącym tematem tego numeru uczyniliśmy wpływ nowych mediów na kulturę. Rewolucyjną w powszechnym odczuciu nowość Internetu poddaje realistycznej weryfikacji Magdalena Szpunar. Z badań socjologicznych nad jego strukturą i nad społeczeństwem sieciowym, podzielonym na pokoleniowe grupy "tubylców" (młodzież) i "imigrantów" (starsi) wynika wniosek, że to medium, w którym odbiorca może w każdej chwili stać się nadawcą, wykorzystuje ten potencjał kreatywności tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Na ogół w Internecie powielane są mechanizmy nadawczo-odbiorcze znane z mediów masowych. Doświadczamy przy tym zjawiska konwergencji mediów, które Bogusława Bodzioch-Bryła opisuje na przykładzie internetowej twórczości literackiej - "liberatury". Katarzyna Jarkiewicz stawia problem granic "wirtualizacji" życia religijnego, a Leszek Zinkow ukazuje różne aspekty udostępniania w sieci zasobów muzealnych. Z kolei Maria Nowina-Konopka zastanawia się nad upolitycznieniem Internetu i wirtualizacją polityki, zaś Mirosław Lakomy na przykładzie wydarzeń roku 2011 (m.in. "arabskiej wiosny") dokumentuje realny wpływ, jaki komunikacja przez Internet wywarła na sytuację polityczną w różnych częściach świata.

Łącznikiem między tematem wiodącym numeru a blokiem artykułów i rozpraw są artykuły poświecone teorii (i praktyce) transgresji z psychologicznego (Jerzy Gizella) i filozoficznego (Celina Kisiel-Dorohinicka) punktu widzenia. Wątek konfrontacji współczesności z tradycją pojawia się zaś w rozprawach Stanisława Stabryły, Grzegorza Wnętrzaka i w sylwetce Ignacego Chrzanowskiego, którą - po części na podstawie rodzinnych wspomnień - kreśli Justyna Chłap-Nowakowa. Jak zwykle polecamy Państwu blok recenzji. Specjalnej rekomendacji nie wymaga obszerny wywiad z Rafałem A. Ziemkiewiczem poświęcony jego twórczości literackiej.

Opublikowane: 2020-01-30

Pełny numer