Tom 20, Zeszyt 2 (2014)

Spis treści

Artykuły recenzowane

Halina Šimo
7-22
Joanna Mysona Byrska
23-47

Refleksje filozoficzne

Jarosław Paszyński
48-61

Sprawozdania i referaty

Kinga Kwinta-Pietuszko, Jolanta Pikul-Mlekodaj
62-79
Jacek Poznański
80-90

Instrumenta Laboris

Alfred Skorupka
91-110

Recenzje

Piotr Duchliński
111-132
Bart P. Wille
133-150
Jolanta Koszteyn
151-172

Informacje

Redakcja RFI
173-175