Od Redakcji

Abstrakt

Silvestre de Sacy (1758–1838), pionier europejskiej orientalistyki, dostar­czył europejskiemu czytelnikowi wielu fundamentalnych dzieł na temat Orientu, jak również przekładów, które w wielu przypadkach są aktualne do dzisiaj. To on badał kamień z Rossetty, jak i interpretował korespon­dencję Timura z królem Francji Karolem VI. Jego dokonania na długo przed publikacją książki Edwarda W. Saida Orientalizm (1978), tak sze­roko dyskutowanej, otworzyły tajemniczy i intrygujący Orient dla Europy. Z naszej dzisiejszej perspektywy wpływ Orientu na kulturę Europy jest nader oczywisty. Stąd też również zainteresowanie tym zagadnieniem przez autorów publikacji zamieszczonych w niniejszym numerze „Per­spektyw Kultury”, którzy w większości przypadków nawiązali w swoich tekstach do tematu przewodniego Orient: wczoraj i dziś.

Biogram autora

Łukasz Burkiewicz, Akademia Ignatianum w Krakowie

Kulturoznawca, historyk i ekonomista kultury. Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Kra­kowie. Jego zainteresowania naukowe są związane z dziejami kultury państw basenu Morza Śródziemnego w średniowieczu i epoce nowożyt­nej. Zajmuje się również podróżami średniowiecznymi. W kręgu jego badań znajdują się ponadto kwestie związane z zarządzaniem, marke­tingiem i ekonomiką kultury. Redaktor naczelny „Perspektyw Kultury”.

Opublikowane
2020-12-31
Jak cytować
[1]
Burkiewicz, Łukasz 2020. Od Redakcji. Perspektywy Kultury. 31, 4 (grudz. 2020), 5-6. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2020.3104.01.

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2