Adaptacje filmowe polskiej literatury młodzieżowej XXI wieku jako system kodów kulturowych

Słowa kluczowe: adaptacje filmowe, kody kulturowe, kultura, literatura młodzieżowa, literatura polska

Abstrakt

W artykule przeanalizowano adaptacje filmowe polskiej literatury młodzieżowej wydanej w XXI w. oraz wskazano kody kulturowe charakterystyczne dla współczesnych, polskich produkcji skierowanych do młodego odbiorcy. Interesujące wydały się cechy utworów najchętniej adaptowanych oraz tendencje widoczne w filmowych adaptacjach rozumianych jako reinterpretacje książkowych pre-tekstów.

Zastosowano metodę analizy źródeł (materiału filmowego, serwisów streamingowych) oraz case study. Ponadto posłużono się elementami metody statystycznej w odniesieniu do dostępności adaptacji filmowych i ich popularności wśród młodych odbiorców. Badanie przeprowadzono techniką ankiety, narzędziem był elektroniczny kwestionariusz skierowany w pierwszym przypadku do grupy wiekowej 14–16 lat. Drugi kwestionariusz był adresowany do studentów i zawierał zestaw do zapisywania skojarzeń. Analiza materiału obaliła hipotezę badawczą, jakoby współcześnie w Polsce chętnie sięgano po utwory literackie dla młodzieży i adaptowano je na potrzeby filmów pełnometrażowych. Okazało się, że nieliczne wyjątki to przede wszystkim adaptacje gatunków fantasy i science fiction. Analiza kodów kulturowych pokazała, że tworzą one zestaw wzajemnie powiązanych znaczeń. Na gruncie polskich adaptacji w tym systemie dominują relacje rodzinne i przyjacielskie, dom rodzinny, podróże, zegary symbolizujące upływający czas.

Biogram autora

Marlena Gęborska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor nauk humanistycznych, od 2011 r. pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie na stanowisku adiunkta. W latach 2014–2015 pracownik Biblioteki Narodowej w Warszawie. W latach 2015–2021 nauczyciel informatyki oraz nauczyciel bibliotekarz. Zainteresowania badawcze: promocja w instytucjach kultury, media społecznościowe, literatura dla dzieci i młodzieży. Autorka monografii: Biblioteka aktywnie promująca książkę dziecięcą (2018), Model biblioteki aktywnie promującej książkę dziecięcą (2019). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://sites.google.com/view/marlenageborska/

Bibliografia

Barthes, R. (1992). Problem znaczenia w filmie. W: A. Helman i J. Ostaszewski (red.), Film: język – rzeczywistość – osoba. Antologia. Warszawa: Zakład Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego „Znak, Język, Rzeczywistość”, Polskie Towarzystwo Semiotyczne.

Czechowski, J. (2007). Funkcje edukacyjnej literatury dla dzieci i młodzieży. Kultura i Edukacja, nr 2.

Film „Dzień czekolady” z terapeutycznym przesłaniem to idealny prezent na Dzień Dziecka! (b.d.). Pozyskano z: https://qlturka.pl/2019/05/30/film-dzien-czekolady-z-terapeutycznym-przeslaniem-to-idealny-prezent-na-dzien-dziecka/ (dostęp: 31.03.2021).

Gęborska, M. (2013). Laureaci nagród państwowych za twórczość literacką dla dzieci i młodzieży w PRL-u. W: K. Heska-Kwaśniewicz i K. Tałuć (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży (1945–1989). T. 3. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 190–215.

Gęborska, M. (2019). Model biblioteki aktywnie promującej książkę dziecięcą. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Kopaliński, W. (1990). Słownik symboli. Warszawa: Wiedza Powszechna. McFarlane, B. (1999). Tło, problemy i nowe propozycje. Kwartalnik Filmowy, nr 26–27, 28–29.

Pelc, J. (1982). Wstęp do semiotyki. Warszawa: Wiedza Powszechna, 141–174. Platformy streamingowe w Polsce oblężone (2020). Pozyskano z: https:// cyfrowa.rp.pl/biznes/45484-platformy-streamingowe-w-polsce-oblezone-pomagaja-im-problem-kin (dostęp: 31.03.2021).

Rapaille, C. (2019). Kod kulturowy. Warszawa: MT Biznes.

Szewczuk, W. (red.). (1998). Encyklopedia psychologii. Warszawa: Fundacja Innowacyjna.

Opublikowane
2021-11-30
Jak cytować
[1]
Gęborska, M. 2021. Adaptacje filmowe polskiej literatury młodzieżowej XXI wieku jako system kodów kulturowych. Perspektywy Kultury. 34, 3 (lis. 2021), 157-176. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2021.3403.11.