Rdzeń w hebrajszczyźnie biblijnej

Próba ujęcia sensu i problem przekładu

Abstrakt

Akceptacja semantycznego prymatu zdania nie redukuje wyrazu do roli przez zdanie mu przypisanej. Kontekst zdaniowy nie tworzy sensu, lecz go umożliwia, synchronizując ze sobą, aktualizując i modyfikując znaczenia niesione przez generowane wprost z polisemantycznego rdzenia leksemy. Powiązane z rdzeniem wyrazy tworzą w Piśmie rozległą sieć, zachowując palimpsestową pamięć sensu swego rdzennego pochodzenia w kontekstach modyfikujących, a nawet diametralnie zmieniających, często w sposób metaforyczny, jego znaczenie. Wobec tego słowo w klasycznym języku Tanachu, chociaż nie może oderwać się od kontekstu wewnętrzzdaniowego, iskrzy się znaczeniami swego rdzenia, zbierając w sobie jednocześnie sensy wynikłe z umiejscowienia w owej sieci. Zjawisko to tworzy jeszcze jedną warstwę semantyczną Pisma, wspierając tezę o jego nielinearności.

Biogram autora

Kamilla Termińska, Uniwersytet Śląski

Em. prof. Uniwersytetu Śląskiego, dr hab., semitystka i polonistka, jest autorką trzech monografii Składnia czasowników kauzatywnych we współczesnym języku polskim (Katowice 1983), Sensualizm w prozie Jarosława Iwaszkiewicza. Hermeneutyka i składnia (Katowice 1988), Studia z hebrajszczyzny biblijnej. Niedoczytanie moje (Katowice 2015) i około 150 rozpraw naukowych z dziedziny językoznawstwa, tekstologii i filozofii języka. Jej istotnym zakresem zainteresowań jest również klasyczny język hebrajski – przedmiot ponad trzydziestu opracowań naukowych. Ponadto od kilkunastu lat prowadzi społecznie ogólnodostępne Studium Wiedzy o Hebrajszczyźnie Biblijnej pod auspicjami Instytutu Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego UŚ. Wypromowała także kilkoro doktorów w dziedzinie lingwistyki. Jako wolontariuszka prowadziła wykłady dla więźniów w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów i Stowarzyszenia Rodów Czeladzkich.

Opublikowane
2022-03-30
Jak cytować
[1]
Termińska, K. 2022. Rdzeń w hebrajszczyźnie biblijnej: Próba ujęcia sensu i problem przekładu. Perspektywy Kultury. 36, 1 (mar. 2022), 247-264. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2022.3601.16.