Tom 44 Nr 1 (2024): Kultura w mediach, media w kulturze

Aktualny numer naszego kwartalnika jest związany przede wszystkim z dwoma wiodącymi tematami. Pierwszym z nich jest „Kultura w mediach, media w kulturze”. Autorzy tekstów dotyczących tego zagadnienia zastanawiają się nad rolą mediów we współczesnych rytuałach komunikacyjno-kulturowych, jak również prezentują mediasferę jako platformę do transmisji kultury i wartości. Redaktorem gościnnym tej części Perspektyw Kultury jest dr Jarosław Kinal z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Drugi wiodący temat został zaprezentowany w dziale „Miasto historyczne” pod redakcją dr. hab. Andrzeja Laskowskiego, prof. UEK. W tej części autorzy tekstów starali się przedstawić, w jaki sposób społeczności miejskie reagowały na sytuacje kryzysowe, które jednocześnie stały się receptami na różne przypadłości, z jakimi na przestrzeni dziejów borykają się przestrzenie miejskie. W numerze znajdują się również inne teksty umieszczone w stałych działach.

Opublikowane: 2024-03-28

Pełny numer

Varia