Życie religijne i codzienne pod koniec XVI w. w Krakowie w świetle „Diariusza” Giovanniego Paola Mucante

Abstrakt

Artykuł oparty został na materiałach z niepublikowanego do tej pory, cennego źródła do dziejów nowożytnej Polski – Diariusza podróży papieskiego legata, kardynała Enrico Caetaniego z lat 1596-1597. Jego autorem był sekretarz kardynała Giovanni Paolo Mucante. Zanotował on niezwykle interesujące fakty odnoszące się do życia codziennego, kultury religijnej, duchowej i materialnej mieszkańców dawnych ziem Polski. Autor artykułu dokonał analizy tego materiału i przytoczył wiele opisów Mucantego z okresu pobytu papieskiego poselstwa w Krakowie. Ukazują one dawną stolicę Królestwa Polskiego jako miejsce odstające nieco poziomem cywilizacyjnym od ówczesnych miast włoskich, ale niezwykle oryginalne i piękne.

Biogram autora

Janusz Smołucha, Akademia Ignatianum w Krakowie

A historian and cultural studies expert, is a professor at the Jesuit University Ignatianum in Krakow. He is the author of a number of papers related to the papal diplomacy and Poland’s relations with the Holy See in the Middle Ages and the Early Modern period. His research interests focus on the cultural changes in Central European countries and on their joint defense against the threat of Islam.

Opublikowane
2018-10-20
Jak cytować
[1]
Smołucha, J. 2018. Życie religijne i codzienne pod koniec XVI w. w Krakowie w świetle „Diariusza” Giovanniego Paola Mucante. Perspektywy Kultury. 23, 4 (paź. 2018), 29-42.
Dział
Obrazy religii