Od redakcji

Abstrakt

Biblia stanowi, obok dorobku antyku, jeden z najważniejszych funda­mentów kultury europejskiej oraz ma istotny wpływ na ludzi, którzy się z nią zetknęli. Jest świętą księgą dla chrześcijan i wyznawców judaizmu, będąc przy tym także źródłem uniwersalnych motywów, z którego czerpią różne dziedziny naszego życia. Ponadto motywy biblijne od wieków są in­spiracją dla twórców, a sama Biblia – podążając za słowami Profesor Anny Świderkówny – „weszła tak głęboko w naszą sztukę, w naszą literaturę, w naszą mentalność, w nasz sposób mówienia, że choćbyśmy próbowa­li, nie jesteśmy w stanie wyprzeć się jej dziedzictwa”. W kontekście tego, o czym powyżej wspomniano, i kulturoznawczego charakteru czasopisma jako temat przewodni w bieżącym numerze została wybrana rola Biblii w kulturze. Spojrzenie na to zagadnienie zostało podjęte z perspektywy badaczy zarówno krajowych, jak i zagranicznych (ukraińskich).

Biogram autora

Łukasz Burkiewicz, Akademia Ignatianum w Krakowie

Kulturoznawca, historyk i ekonomista kultury. Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Kra­kowie. Jego zainteresowania naukowe są związane z dziejami kultury państw basenu Morza Śródziemnego w średniowieczu i epoce nowo­żytnej. Zajmuje się również podróżami średniowiecznymi. W kręgu jego badań znajdują się ponadto kwestie związane z zarządzaniem, marketingiem i ekonomiką kultury.

Opublikowane
2019-10-01
Jak cytować
[1]
Burkiewicz, Łukasz 2019. Od redakcji. Perspektywy Kultury. 26, 3 (paź. 2019), 5-8. DOI:https://doi.org/10.35765/pk.2019.2603.01.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>